dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Letos jsme pasovali prvňáčky už na přelomu ledna a února. Měli to za odměnu, že už zvládají skoro celou abecedu, že přichází chvíle, kdy začínají sami číst, kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih a nastává doba pro návštěvu knihovny. Většina meziříčských škol a škol v blízkém okolí se tak zapojila do projektu První rok ve škole – první krok do knihovny. Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, který je opravňuje zaregistrovat se bezplatně do knihovny. Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který děti seznámil s různými výtvarnými technikami a postupy. Děti se s velkou chutí učily kreslit, divadelně ztvárnily pohádky a hlavně se dobře bavily.  Někteří prvňáčci budou dále  navštěvovat knihovnu se školou v rámci projektu Knížka pro prvňáčka. Ti ostatní, věříme, že přemluví své rodiče, nechají se do knihovny zaregistrovat, protože v rámci pasování mají čtenářský průkaz zdarma a jako s žáky druhé třídy se s nimi opět setkáme na Klíčování, ale o tom zase na podzim.

Fotogalerie z pasování prvňáčků.