dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Slavnostní dopoledne si 31. května 2023 užila společně s rodiči, učiteli či knihovníky třicítka mladých autorů Zlínského kraje v uherskohradišťské Galerii J. Uprky.

Právě v těchto prostorách vyvrcholila tradiční dětská literární soutěž pro děti do 15 let. Slavnostní atmosféru celého dopoledne doplnila úžasná vystoupení žáků ZUŠ Slovácko, kteří představili skladby Františka Hrubého, Edvarda Griega a Édouarda Lala. Letošní soutěž provázelo společné téma DOBRÉ ZPRÁVY a mladé literáty toto téma nenechalo chladnými, neb v celém kraji do literární soutěže přispělo celkem 560 žáků! Ti své práce zaslali prostřednictvím městských a místních knihoven do okresních kol pořádaných Knihovnou Kroměřížska, Masarykovou veřejnou knihovnou ve Vsetíně, Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Knihovnou Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti. Do krajského kola pak postoupili vždy tři nejlepší z každé kategorie, celkem tedy 115 příspěvků. 

Všechny literární počiny byly nakonec přečteny, obodovány a závěrečné sečtení bodů ukázalo, které práce se porotě líbily nejvíce. Příspěvky, které v jednotlivých kategoriích obsadily první místa, si můžete přečíst v letošním sborníčku.

text a foto: Knihovna BBB, Uherské Hradiště

Z našeho městského kola se umístili:

2. kategorie – 4.– 5. třídy – próza
2. místo Alžběta Žitníková, 5. třída ZŠ Krhová

3. kategorie – 6.– 7. třídy – poezie
1. místo Jan Ondrušek, 7. třída ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí

6. kategorie – komiks
vítěz v kategorii 4.–5. třídy Veronika Pospíšilová, 4. třída ZŠ Salvátor, Valašské Meziříčí

Gratulujeme!!!

Sborník: Kde končí svět 2023