dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

ve spolupráci s Městskou knihovnou a výborem kultury

vyhlašuje

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY

PRO ROK 2013

Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

a) ve věku od 16 do 20 let nebo student školy se sídlem v tomto městě

volný slohový útvar na téma:

1) O Černé Karkulce. (Pohádka, která není pro děti.)

2) Panebože, za co?

Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu.

b) ve věku od 13 do 15 let nebo student školy se sídlem v tomto městě

volný slohový útvar na téma:

1) Až mi bude 18 …

2) Země elfů, víl a skřítků, do které se rád vracím.

Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu.

Téma společné pro obě kategorie:

Odposlechnuto (A konečně mám jasno.)

Společné podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.

Uzávěrka soutěže je 31. října 2013.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii ( soutěžící může být oceněn nejvýše ve 3 ročnících). V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2013 v Městské knihovně Valašské Meziříčí. Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.