dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Virtuální Univerzita třetího věku  – VU3V

Motto: „Výuka přichází za seniorem“

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemedělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou umožňuje studium Virtuální Univerzity třetího věku.

Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V) je aktivita s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Výuka je však až na výjimky vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato možnost aktivního využití volného času nedostupná.

VU3V je dlouhodobá společenská aktivita v oblasti seniorské výuky. Cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V v sídlech vysokých škol či univerzit. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání vzdálenost od sídel vysokých škol, či zdravotní problémy. Tato forma výuky je chápána jako forma distančního seniorského vzdělávání.

Základní počítačová gramotnost je pro posluchače výhodou, nikoliv podmínkou. Přístup k přednáškám zahrnuje 4 základní úkony, které se posluchači velmi rychle naučí a postupně si popřípadě osvojí – podle vzoru svých spolužáků – i ovládání internetu, e-mailovou komunikaci, atd. Postupné nenásilné naučení se ovládání počítače je pro posluchače nedílnou součástí pozitivního přínosu. Počítač zde slouží jako prostředek, nikoliv jako cíl.

Kontakt na tutora v konzultačním středisku Městské knihovny Valašské Meziříčí:

Mgr. Zdeňka Smahlová, tel. 571621589, e-mail: vu3v@mekvalmez.cz

Podmínky přijetí seniora ke studiu

Kdo může studovat:
* osoby se statutem důchodce,
* invalidní důchodce bez rozdílu věku.

Podmínky studia:
* vyplněná a knihovnou potvrzená přihláška,
* zaplacený administrativní poplatek – 400,- Kč

Způsob výuky – 1 semestr – 1 kurz na dané téma – 6 přednášek – 1x za 14 dnů

Průběh přednášky:

* Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1 x za 14 dní.
* Účastníci sledují přednášku v kolektivu v čítárně knihovny přenosem z internetu na plátno.
* Po každé přednášce posluchači vypracovávají pod vedením tutora kolektivní test, (poté ho musí také splnit individuálně doma, včetně závěrečného testu).
* Mezi jednotlivými přednáškami studuje posluchač individuálně podle svého rozhodnutí buď přes internet (opakováním videopřednášky), nebo v tištěné podobě (stažitelný studijní text). Vstupní přihlašovací jméno a heslo (login) na portál k přednáškám je posluchačům přidělován na základě písemné přihlášky podané v knihovně. Na zpracování přihlášek má Centrum VU3V vždy až 14 dní ode dne doručení nebo od zahájení semestru, byly-li přihlášky zaslány dříve.

Posluchači společně zhlédnou každých 14 dní  vždy jednu novou natočenou přednášku, která je umístěna na portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé přednášce se předpokládá tutorem řízená společná diskuze v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.

Nejasnosti či doplňující otázky lze prostřednictvím komunikace v prostředí VU3V portálu zaslat lektorovi, který následně zašle odpovědi (lektor není online).

Časový prostor následujících 14ti dnů může každý senior buď samostatně (nebo ve skupinkách) využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova, v rámci rodiny, v knihovně apod.). Pokud má posluchač problém s ovládáním počítače nebo možností přístupu k němu, knihovna může nabídnout možnost konzultací.

Své znalosti si posluchač ověřuje v samostatně vypracovaném (generovaném) testu, včetně okamžitého ověření správnosti svých odpovědí. S výsledkem svého testu je seznámen jen on sám.

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru

Povinně:
• účast na společných přednáškách – podpis prezenční listiny  (omluva možná 2 x, nutno samostatné doplnění přednášky),
• minimálně jednou úspěšně vypracovaný test na svůj osobní login:  z každé přednášky (5 bodů z 10), počet opakování neomezený,  celkový závěrečný test (12 bodů z 24), pět možností opakování.

Nepovinně:
• vypracování eseje na dané studované téma,
• účast na Závěrečném semináři / promoci.

Ukončení semestru

Po splnění studijních podmínek pro úspěšné absolvování semestru proběhne pro všechny seniorské studenty nepovinný Závěrečný seminář, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.

Promoce

Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“, do kterého spadají všechny placené kurzy z nabídky VU3V, obsahuje vždy 6 absolvovaných rozdílných kurzů. Základní doba studia 3 let se může:

  • podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť posluchač nemusí absolvovat celé studium v časové návaznost
  • libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Pokud senior absolvuje 6 kurzů, je pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.