dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Městská knihovna Valašské Meziříčí ve spolupráci s Českou zemedělskou univerzitou v Praze, Provozně ekonomickou fakultou otevírá 7. října 2021 další ročník Virtuální Univerzity třetího věku. Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený vzdělávací program pro seniory (osoby se statusem důchodce) a invalidní důchodce bez rozdílu věku.  Studium probíhá formou e-learningu ve skupině.

Studenti se mohou v zimním semestru přihlásit na kurz Genealogie nebo na kurz České dějiny v souvislostech IPřednášky se uskuteční v malém sále knihovny v komunitním centru v termínech: Genealogie vždy 1x za 14 dnů ve čtvrtek od 8:45-10:15h. 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.,16.12. České dějiny v souvislostech I. vždy 1x za 14 dnů ve čtvrtek od 10:30-12:00h. 7.10., 21.10., 4.11., 18.11., 2.12.,16.12. Administrátorský poplatek 300,- Kč za semestr se platí po zhlédnutí první přednášky, kdy se účastníci sami rozhodnou, zda jim forma studia bude vyhovovat. Stejně tak po zhlédnutí první přednášky účastníci vyplní přihlášku. Noví zájemci o studium se mohou přihlásit osobně v knihovně nebo na e-mail vu3v@mekvalmez.cz do 21. října 2021.