dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

Ve čtvrtek 28. března se ve společenském sále Masarykovy veřejné knihovny Vsetín sešli zástupci obcí okresu Vsetín, knihovnice a knihovníci a další hosté.

Jedním z významných bodů tohoto setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší knihovnice / knihovník okresu Vsetín za rok 2012.

Smyslem ocenění je vyjádření uznání knihovníkům za úsilí a rozvoj knihovnických služeb a čtenářství v obcích okresu Vsetín. Hlavními kritérii pro hodnocení soutěže byly vybrané statistické výsledky za uplynulý rok, ale také se posuzoval celkový vzhled obecní knihovny, používání knihovnického programu, webové stránky apod. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – profesionální knihovníci/ce a dobrovolní knihovníci/ce. V první kategorii zvítězila paní Věra Povalačová z Obecní knihovny Horní Lideč a v kategorii druhé neprofesionální knihovník Ing. Antonín Novosad z Místní knihovny Kladeruby. Ocenění získali diplom, knihu a věcný dar. Veliké poděkování patřilo i paní Janě Ruskové, střediskové knihovnici Městské knihovny Valašské Meziříčí, do jejíhož střediska patří knihovna v Kladerubech.
Vyhodnoceným poblahopřál Ing. Ladislav Kryštof, radní Zlínského kraje pro oblast kultury a místostarosta měs

ta Vsetín Mgr. Petr Kořenek.
Mezi hosty patřila i Mgr. Jaroslava Štěrbová z Městské knihovny v Praze, která přednesla knihovníkům odborný příspěvek Mýty a legendy knihovnictví. Za Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně se setkání zúčastnila Ing. Jana Tomancová.

Kateřina Janošková
Masarykova veřejná knihovna Vsetín

P1040342 P1040344 P1040343

zp8497586rq