dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

 

Žádáme o dodržování těchto organizačních opatření (aktualizovaných k datu 30.9.2021):

  • do knihovny je povolen vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami respirátorem FFP2 nebo KN95, děti od 6 do 15 let zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou)
  • dochází k omezení počtu osob v budově (1 osoba na 10m² provozní plochy) – toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka
  • každý návštěvník knihovny je povinen použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici u vchodu v přízemí budovy i u vstupů do půjčoven
  • prosíme o dodržování rozestupů min. 1,5 metru v prostorách knihovny i při stání u výpůjčního pultu (nejde-li o osoby z jedné domácnosti)
  • pokud jste nemocní nebo nachlazení, zůstaňte doma
  • knihovna poskytuje služby bez omezení
  • žádáme uživatele, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli do knihovny ani  do biblioboxu vypůjčené dokumenty a kontaktovali nás telefonicky nebo e-mailem  – výpůjčky vám rádi prodloužíme

 

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování na všech akcích pro veřejnost (besedy, přednášky, klub Malíček) – netýká se půjčování! (aktualizace k 30.9.2021):

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro účast na akcích pro veřejnost v knihovně dle bodu I/16 MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, netýká se dětí do dovršení 6 let věku. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

  • Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.
  • Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

  • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Případně podstoupíte preventivní antigenní samotest (nutno si donést vlastní nebo zakoupit v knihovně za 100,- Kč) přímo na místě s negativním výsledkem.

U akcí v knihovně do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci) – týká se klubu CoderDojo a klubu Všeználek. I zde se ale situace může změnit.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny či organizátoři akce (v případě pronájmu malého sálu jde tato povinnost za pronajímatelem).

Výše uvedené vyplývá z Mimořádného opatření MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, plné znění zde [pdf].

Děkujeme!