dnes zavřeno  

Žádáme o dodržování těchto organizačních opatření (aktualizovaných k datu 22.11.2021):

  • do knihovny je povolen vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami respirátorem FFP2 nebo KN95, děti od 6 do 15 let zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou)
  • dochází k omezení počtu osob v budově (1 osoba na 10m² provozní plochy) – toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka
  • každý návštěvník knihovny je povinen použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici u vchodu v přízemí budovy i u vstupů do půjčoven
  • prosíme o dodržování rozestupů min. 1,5 metru v prostorách knihovny i při stání u výpůjčního pultu (nejde-li o osoby z jedné domácnosti)
  • pokud jste nemocní nebo nachlazení, zůstaňte doma
  • knihovna poskytuje služby bez omezení
  • žádáme uživatele, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli do knihovny ani  do biblioboxu vypůjčené dokumenty a kontaktovali nás telefonicky nebo e-mailem  – výpůjčky vám rádi prodloužíme

 

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování na všech akcích pro veřejnost (besedy, přednášky) – netýká se půjčování! (aktualizace k 22.11.2021):

Systém O-T-N je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro účast na akcích pro veřejnost v knihovně, netýká se dětí do dovršení 12 let věku. Stojí na třech základních pilířích: očkování a prodělaném onemocnění covid-19, PCR test jen 12-18let a další viz níže.

  • Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.
  • Bodu negativní PCR test vyhovuje každý ve věku 12 až 18 let, nebo s neukončeným očkováním, či ten, kdo se na základě potvrzení od lékaře nemůže očkovat, a kdo doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCR test na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem. Negativní výsledek PCR testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.
  • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního  antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny či organizátoři akce (v případě pronájmu malého sálu jde tato povinnost za pronajímatelem).

 

Výše uvedené vyplývá z:

Děkujeme!