dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

Již po dvanácté se letos naše knihovna spolu s místními základními školami zapojila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti, vyhlašovaného Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR s názvem Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, proto se snažíme v dětech především vzbuzovat zájem o četbu.

V lednu byli prvňáčci pasování na rytíře řádu čtenářského a setkali se s ilustrátorem Adolfem Dudkem, který ve své show nechal s vtipem nahlédnout do ilustrátorské práce. Všem dětem byla nabídnuta bezplatná registrace do knihovny, kterou většina z nich využila. Další setkání v knihovně bylo nad vznikem knihy, a důležitostí vůle při překonávání nesnází. V březnu jsme nad knihami Petra Horáčka porovnávali příběh se zkušenostmi dětí, vyhledávali jsme informace o zvířatech a malovali papuchalky. Další setkání byla zrušena, kvůli uzavření škol. Projekt vrcholí v v červnu a v září setkáním nad  knihou, která se nedá nikde koupit, kterou si musí děti zasloužit. Prvňáčci obdrží knižní novinku spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a klokan ze šuplíku.