dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Do 27. února můžete ve vestibulu knihovny zhlédnout výstavu Hany Sittkové s názvem Spojování. Několik posledních let se již Hana Sittková věnuje prozkoumávání duchovního dědictví starých národů především Střední a Jižní Ameriky, jejich vnímání světa a neoddělitelným léčebným rituálům. Jednou z věcí, která ji k nim přitahuje, je jejich úcta k přírodě a sobě navzájem. Jejich vnímání koloběhu života a smrti, opakujících se cyklů a plynutí času, jako něco naprosto přirozeného.  Ve čtvrtek 2. února uvádíme v náhradním termínu besedu s Blankou Milfaitovou (ženou, která vaří výborné marmelády) o její nové knize Příběh psaný do vody, kterou si můžete v knihovně po čas besedy zakoupit a nechat podepsat. V úterý 7. února nás Petra Nevelöšová uvede do problematiky rodokmenů. Dozvíme se odpovědi na otázky, kdo jsme, odkud přicházíme, kdo byli naši předci a vůbec kde a jak začít s rodokmenem . A 21. února se vydáme s partou nadšenců Na kolech k Atlantiku. Na kole ujedeme 2.333 km a dostaneme se až do Francie.