dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

V pondělí 13.8.2019 byl odvolán dr. Vít Richter z funkce předsedy Ústřední knihovnické rady (ÚKR), respektive obdržel dopis o svém odvolání s datací 31.7.2019. V něm ho dnes již exmisnistr kulrury Staněk odvolává z funkce předsedy z důvodu, že byly změněny stanovy a jednací řád ÚKR. Podle této změny bude vždy předsedou ÚKR aktuální generální ředitel Národní knihovny. Podle stanov z roku 2002 členy rady ÚKR jmenuje a odvolává ministr kultury ČR zejména z řad odborníků, zástupců profesních sdružení a přestavitelů institucí z oblasti knihovnictví. Jejího předsedu, místopředsedu a tajemníka jmenuje a odvolává ministr kultury ČR na doporučení členů rady. Členství v radě je čestné a nezastupitelné. Nové stanovy a jednací řád ÚKR zatím nebyly nikde publikovány.

Myslím si, že ÚKR by i nadále měla být složena z řad odborníků v oblasti knihovnictví a nevidím důvod, proč by přesedu ze svých řad (odborníka v oblastni knihonictví) nemohli doporučit ke jmenování panu ministru kultury. Tato rada je poradním orgánem Ministerstva kultury a měla by být nezavislá na jakékoliv organizaci. Koncepční změna ve jmenování předsedy ÚKR a změna stanov a jednacího řádu byla šitá horkou jehlou a jde vidět, že i na poslední chvíli. S ÚKR nebyla dopředu projednána. Dle slov dr. Richtera došlo k jeho odvolání spíš na základě jeho kritiky vůči rekonstrukci budovy Národní knihovny v Klementinu.

Proto se i pracovníci naší knihovny připojují k petici, kterou vypracoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), text najdete níže.

Za Městskou knihovnu Valašské Meziříčí Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

edit: Ministr Zaorálek revokoval nařízení exministra Staňka a předsedu ÚKR si mohou opět volit členové rady ze svého středu.

text petice:

Profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR /SKIP/ protestuje proti nezdůvodněnému odvolání dlouholetého předsedy Ústřední knihovnické rady /ÚKR/ PhDr. Víta Richtera.

Nezdůvodněné odvolání předsedy Ústřední knihovnické rady (ÚKR je poradní orgán ministra zřízený ze zákona a MK ČR vydává jeho statut a jednací řád) dne 31. 7. 2019 ministrem kultury Antonínem Staňkem, způsob jeho provedení a účelovou změnu Stanov ÚKR považujeme za porušení základních principů profesionality, etického chování a zároveň  za manažerské selhání ze strany pana ministra.

Bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) poslední den ve funkci odvolal předsedu ÚKR Víta Richtera, který tento ministrův poradní orgán dlouhodobě vedl. Ministr kultury Antonín Staněk z našeho pohledu účelově změnil statut Ústřední knihovnické rady.

PhDr. Vít Richter je jedna z nejvýznamnějších osobností současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK). Byl hlavním iniciátorem vzniku grantového programu MK ČR  –  VISK (Veřejné informační služby knihoven); zcela mimořádné je jeho úsilí o internetizaci českých veřejných knihoven. Jako předseda SKIP a ÚKR prosazoval zájmy knihoven při přípravě nové podoby Knihovního zákona, Autorského zákona, Katalogu prací, Standardu VKIS atd.

Vít Richter permanentně jedná s autorskými ochrannými svazy, vydavateli a producenty, ministerstvy, knihovnami ad. Věnuje se organizační a řídící činnosti ve SKIPu, mimořádná je jeho činnost přednášková a publikační v České republice i zahraničí, věnuje se výzkumné činnosti, mimořádné jsou jeho aktivity na podporu spolupráce mezi knihovnami a dalšími paměťovými institucemi, byl dosud předsedou ÚKR. Nedovedeme si vysvětlit, jaké důvody mohly vést ministra kultury k těmto náhlým koncepčním změnám.

 

My, níže podepsaní knihovníci a informační pracovníci, vyjadřujeme zásadní nesouhlas se způsobem a formou odvolání pana Víta Richtera z funkce předsedy Ústřední knihovnické rady /ÚKR/.

Pozn.: Petici je možné podepsat v elektronické podobě. V případě, že bude podpis uveden vícekrát, bude započítán pouze 1x.

Podepsat můžete zde: chci podepsat petici

 

Za petiční výbor:

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Předseda SKIP

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00   Praha 1

 

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

www.nkp.cz