dnes zavřeno  

5. června 2018 byli v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně vyhlášeni vítězové krajského kola literární soutěže pro děti Já jsem tvůj člověk. Tak jako každoročně i letos měly děti celého Zlínského kraje možnost zapojit se do literární soutěže ve vlastní literární tvorbě. Po celou dobu své dlouholeté existence je tato soutěž součástí celostátního projektu Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR s tradičním názvem „Kde končí svět?“, který podporuje dětské aktivity na poli literárním, výtvarném a dramatickém. Motto letošního, již 18. ročníku, který byl vyhlášen v listopadu loňského roku, znělo: „Já jsem Tvůj člověk“. Mladí autoři si pro svou tvorbu mohli vybrat jedno ze zajímavých témat: Máme rádi zvířata, Jak trávím volný čas se svým mazlíčkem, Zachránil jsem zvířátko, Můj čtyřnohý kamarád nebo Můj kamarád z říše zvířat. Účastníci soupeřili v pěti kategoriích (1. až 3. třída, 4. až 5. třída, 6. až 7. třída, 8. až 9. třída a speciální kategorie), zvlášť byly v těchto kategoriích hodnoceny poezie a próza. Samostatnou kategorií byl dále komiks. Krajského kola soutěže se zúčastnilo celkem 637 dětí, 401 dívek a 236 chlapců, hodnoceno bylo 468 příspěvků prózy, 123 poezie a 44 komiksů. Absolutní vítězkou krajského kola se stala žákyně ZŠ UNESCO Uherské Hradiště Valentýna Karafiátová, která dále reprezentovala Zlínský kraj na slavnostním programu s názvem Pasování rytířů krásného slova v Praze 1. června 2018. Vítězné práce, které v jednotlivých kategoriích obsadily první tři místa, jsou publikovány ve sborníku Já jsem tvůj člověk, jehož vydavatelem je Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Slavnostní vyhlášení proběhlo za přítomnosti MUDr. Miroslava Adámka, primátora statutárního města Zlína, Mgr. Miroslava Kašného, člena rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport a dalších významných hostů. O hudební doprovod programu se postarali skvělými vystoupeními žáci ZUŠ Harmonie Zlín. Mladí literáti byli odměněni knižními cenami a drobnými dárky. Závěr programu zpestřil workshop pro všechny zúčastněné „Strom poselství mladých literátů, v rámci kterého děti tvořily knížečky ve stylu recy-literatury. Jejich vzkazy, sdělení a obrázky jsou vystaveny v oddělení pro děti KFBZ. „Je příjemným zjištěním, že u současné mladé generace stále přetrvává zájem o literaturu, čtení a umění. Mladým autorům přejeme do následujících let hodně úspěchů. Možná, že se už dnes mezi nimi skrývá budoucí básník či spisovatel“ uzavřela slavnostní vyhlášení moderátorka programu Jana Hoferková, vedoucí oddělení pro děti.

Autorka článku: Mgr. Gabriela Winklerová, Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

 

Z městského kola, které vyhlásila naše knihovna v listopadu 2017, do krajského kola postoupily a umístily se:

Elisaveta Pisareva – 2. místo – próza, kategorie 6.-7. tříd (ZŠ Šafaříkova)

Marie Hnilicová – 2. místo, komiks (Gymnázium Fr. Palackého)

GRATULUJEME!!!

 

Více informací a fotografie naleznete na webu Zlínská knihovnička.