dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Národní digitální knihovna (NDK)

Online databáze, která obsahuje tzv. Díla nedostupná na trhu (DNNT). Jedná se o dokumenty, které jsou dosud chráněny autorským zákonem (tj. neuplynulo 70 let od smrti všech autorů), ale nejsou již dostupné na knižním trhu. Velká část z nich již byla českými knihovnami zdigitalizována a dosud byla přístupná jen v budově příslušné knihovny vlastnící daný dokument. Nyní mají registrovaní čtenáři naší knihovny novou možnost zobrazit všechna tato díla vzdáleným přístupem online přímo ze svého domácího počítače.

Kde můžete službu využívat?

Na počítači z domova – možnost čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2000. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v naší knihovně, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

V prostorách naší knihovny – možnost čtení plného textu dokumentu na počítači v prostorách knihovny: Je zakázáno zhotovovat digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona.

Manuál pro registraci a přihlášení do NDK

(1) Předpoklady pro aktivaci účtu a první přihlášení 

 • musíte být registrováni v naší knihovně
 • na email stritesky@mekvalmez.cz napište, že chcete Vaši e-mailovou adresu předregistrovat ve službě Národní digitální knihovna (e-mail by měl být shodný s e-mailem uvedeným v přihlášce v naší knihovně)
 • náš administrátor Vám následně potvrdí, že Vaše e-mailová adresa je předregistrovaná pro přihlášení do Národní digitální knihovny

(2) Aktivace a první přihlášení

 • na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni zaškrtněte souhlas s podmínkami použití
 • následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK
 • klikněte na odkaz Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo? a v dalším kroku zadejte Vaši e-mailovou adresu
 • na zadanou e-mailovou adresu obdržíte zprávu s předmětem “NDK – Reset hesla”, součástí zprávy je odkaz, jehož platnost je 60 minut
 • po kliknutí na odkaz v tomto e-mailu budete přesměrování na stránku Aktualizace hesla, zadejte zde své nové heslo pro přihlašování do NDK
 • vytvořte si úplně nové heslo: min. 8 znaků (z toho min. 1 velké písmeno, 1 malé písmeno, 1 číslo), platí max. 1 rok
 • po zadání nového hesla jste úspěšně přihlášeni a přesměrování do NDK

Upozornění: E-mailová adresa, kterou si chcete v NDK aktivovat, se musí shodovat s e-mailem, jenž pro Vás administrátor naší knihovny v NK ČR předregistroval na základě informací od Vás. V případě nefunkčnosti (e-mail Vám nedorazil) se obracejte přímo na email stritesky@mekvalmez.cz

(3) Přihlášení se pomocí již aktivovaného účtu 

 • na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni vždy zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK
 • na přihlašovací stránce zadejte e-mailovou adresu, kterou máte v NDK aktivovanou, a platné heslo
 • po zadání nového hesla jste úspěšně přihlášeni a přesměrování do NDK
 • po ukončení práce se vždy z NDK odhlaste pomocí odkazu v pravém horním rohu

(4) Zapomněli jste aktuální heslo u již aktivovaného účtu?

 • zapomenuté heslo si můžete sami v NDK obnovit
 • na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni vždy zaškrtněte souhlas s podmínkami použití a následně klikněte na tlačítko Přihlásit účtem ID NDK
 • na přihlašovací stránce klikněte na odkaz Přihlašujete se poprvé nebo jste zapomněli heslo? a v dalším kroku zadejte Vaši e-mailovou adresu 
 • dále je postup obnovení hesla stejný jako při aktivaci nového účtu

 

Ke stažení:

Manuál pro registraci a přihlášení do Národní digitální knihovny ID NDK