dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí plné texty dokumentů (knihy, časopisů, novin atd.) vydaných na území České republiky, a to k 1. 2. 2021 knižních vydání až do roku 2007 (periodika – vydání do roku 2011). Jedná se o dokumenty, které jsou chráněny autorským právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti autora) a které nejsou dostupné na trhu, a to včetně dalších vydání, případně i upravených nebo elektronických, ale které byly zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu dostupného zde (do seznamu se nelze přihlásit, je jen k prohlížení a vyhledávání). Kromě toho jsou z rozhraní NDK přístupné plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva tzv. volné (autorskoprávně již nechráněné). Služba je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S

Pokud se k dokumentu nemůžete dostat v rámci licencí, pak platí obecná pravidla pro veřejně nedostupné dokumenty: 

tento dokument není možné volně prohlížet v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Autorský zákon připouští zpřístupnění děl 70 let po smrti všech autorů (včetně překladatele, ilustrátora apod.) a 50 let od vydání díla. Zpřístupnění děl je však možné provést až k 1. lednu roku následujícího. Monografie, noviny a časopisy, u kterých nejsou známa data úmrtí autorů, se zpřístupňují po uplynutí 110 let od vydání. Tento postup vyplývá z licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci DILIA a OOA-S. Můžeme vám jej vypůjčit prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby či vám pořídit jeho papírovou kopii (dle ceníku žádané knihovny).

Kde můžete službu využívat?

Na počítači z domova – umožňuje čtení plného textu dokumentu pro individuální uživatele prostřednictvím vzdáleného přístupu: U knižních publikací je omezena na vydání do roku 2000. Zakazuje se zhotovení digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k pozastavení poskytování služby až do odvolání a případně i k sankcím za spáchání autorskoprávního deliktu porušením autorského zákona. Podmínkou služby je registrace uživatele v naší knihovně, která má uzavřenu smlouvu o poskytování služeb NDK-DNNT s Národní knihovnou ČR.

V prostorách naší knihovny – umožňuje čtení plného textu dokumentu na počítači v prostorách knihovny: Zakazuje se zhotovovat digitální i tiskové kopie. Porušení tohoto zákazu je důvodem k přerušení služby a případně sankcím za porušení autorského zákona.

Manuál pro přihlášení do NDK – Díla nedostupná na trhu (nové přihlašování – platí pro všechny od 15. 3. 2022!)

  • musíte být registrovaní v naší knihovně
  • na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni vždy zaškrtněte souhlas s podmínkami použití
  • následně klikněte na tlačítko Přihlásit knihovním účtem/eduID
  • v následující tabulce vyhledáte naši knihovnu MĚSTSKÁ KNIHOVNA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ (v okně pro hledání stačí napsat mekvalmez a knihovna se už sama nabídne)
  • po kliknutí na název naší knihovny budete přesměrováni do našeho Online katalogu, kde budete vyzváni k přihlášení. Zde vyplníte svoje přihlašovací údaje (pokud je nemáte ještě zaregistrované, postupujte podle návodu, který je uvedený u přihlášení do online katalogu)
  • po přihlášení budete přesměrováni zpět na stránky NDK, kde si pak můžete vyhledávat tituly a číst jejich plné texty
  • pokud se vám nedaří do NDK přihlásit, kontaktujte nás na e-mail: stritesky@mekvalmez.cz