dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

V České republice odstartoval v březnu mezinárodní projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česká varianta nese název S knížkou do života.

A naše knihovna se k tomuto projektu ráda připojuje. Letošní březen tak bude měsícem nejmenších čtenářů.  Cílem je přesvědčit rodiče, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti, je trávit čas společně nad knihou – prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na to.

Rodičům na rodičovské dovolené může pomoci právě klub Malíček. Probíhat bude od 5. dubna vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní. Již v březnu ale při vítání občánků na radnici rodiče obdrží od knihovny dárkové sety, poukázku k rodinné registraci  a pozvánku k návštěvě knihovny. Jsme rádi, že i naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče.

Cílem projektu je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí, jejich imaginace a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Poradit jim, jak to dělat správně (metodickou radou, praktickou pomocí) a nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatními rodiči ad. Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti. Podílet se na rozvoji intelektuálního potenciálu společnosti. Cílovou skupinou jsou rodiče s novorozenci a dále po dobu předškolního věku dítěte. Projekt S knížkou do života je ale zaměřen především na získání pozitivního vztahu ke knize, čtení a čtenářství u nejmenších dětí, a to ve spolupráci s rodiči.