dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Výstava, Týden čtení, Bazar vyřazených knih, Konzultační den s OSSZ Vsetín na téma důchody, důchodový věk a další…

V červnu bude výstava ve vestibulu knihovny trochu jiná než obvykle. Vystavovat budou tentokrát děti. Výstavu dětí z fotografického kroužku při ZŠ Salvátor s jednoduchým názvem VALMEZ můžete zhlédnout od 2. června.

Dětem patří i celý první červnový týden. Nejen, že se prvního června slaví Mezinárodní den dětí, ale 1. června startuje také Týden čtení. Tuto celorepublikovou akci zaštiťuje projekt Celé Česko čte dětem a naše knihovna se k tomuto projektu připojí ve čtvrtek 4. června. Ve spolupráci se ZŠ Žerotínova vypukne v 16 hodin u dětského oddělení veřejné čtení. Budeme číst z dětských knih, vystoupí bubeníci ze Žerotínky a každý zúčastněný dostane malou drobnost. Projekt Týden čtení v ČR chce široké veřejnosti ukázat, že každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře – člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat. Cílem je  vyburcovat rodiče a dospělé k ochraně dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Pojďte do toho s námi! Čtěte dětem 20 minut denně.

Ve středu 10. června mohou zájemci o důchodové poradenství navštívit oddělení pro dospělé, kde bude probíhat Konzultační den ve spolupráci s Okresní správou sociálního zabezpečení Vsetín. V době od 9 do 16 hodin zde bude vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Vsetín jednotlivě odpovídat na dotazy občanů v oblasti důchodové problematiky např. doby důchodového pojištění v předstihu před podáním žádosti o důchod, důchodový věk, druhy důchodů, dobrovolné důchodové pojištění, vyhledávání, vyplňování a tisk interaktivních formulářů na ePortálu ČSSZ, status osoby zdravotně znevýhodněné, podávání žádostí a další.

V pondělí 15. června pak odstartujeme tradiční Bazar vyřazených knih. Bazar začíná v 9 hodin pod širým nebem u knihovny a další dny bude pokračovat ve vestibulu knihovny. Čeká na vás literatura pro děti i dospělé, pohádky, povídky, detektivky a mnoho dalšího. Jeden kus za 10,- Kč.

Naše pobočka na ul. Zd. Fibicha (SVČ Domeček) bude od 1. června 2015 do 31. srpna 2015 uzavřena. Důvodem je celková rekonstrukce budovy SVČ Domeček – výměna oken, zateplení, nová fasáda. Prodloužit výpůjčky si můžete na webových stránkách knihovny www.mekvalmez.cz po přihlášení do vašeho čtenářského konta. Kontakt na pobočku: tel. 571 623 662, email: pobocka@mekvalmez.cz. Nejen po dobu uzavření pobočky máte možnost využít služeb hlavní knihovny na Masarykově ulici (Krásenská radnice).

program na červen overlay 2015