dnes zavřeno  

Nabídka pro MŠ, ZŠ a střední školy

Vzdělávací lekce trvají většinou dvě vyučovací hodiny. V první části jsou děti seznámeny s funkcí knihovny i systémem řazení a vyhledávání knih. Dále následuje vyprávění o spisovateli či daném tématu doplněné čtenými ukázkami, popřípadě hrami. Na závěr mají děti čas prohlédnout si knihovnu a knihy. Pokud jsou v knihovně přihlášeny, mohou si rovnou něco vypůjčit.

Lekce má za úkol motivovat ke čtení krásné literatury, přiblížit dětem zajímavé známé i méně známe osobnosti, knížky či témata světové i české literatury. Doplňuje výuku literární výchovy a podporuje čtenářskou gramotnost. Zvláště v lekcích pro druhý stupeň využíváme techniky informační výchovy a podněcujeme žáky k vyhledávání informací, jejich analýze a prezentaci.

Rádi přivítáme návrhy spolupráce a přání z vaší strany. Lekce lze upravit pro jinou věkovou kategorii či doplnit o jiné téma. Lekce probíhají na oddělení pro děti a mládež na ulici Nábřeží 268.

Termíny si dohodněte s Mgr. Pavlou Holmanovou, 571 621 728, detske@mekvalmez.cz.

 

Nabídka lekcí – základní školy 2023/2024

Nabídka lekcí – mateřské školy 2023/2024

 

 

 

Nabídka pro střední školy

Vzdělávací lekce pro tuto věkovou kategorii se odehrávají v hlavní budově knihovny na oddělení pro dospělé čtenáře. Termíny si dohodněte s Veronikou Baďurovou, 571 621 589, vzdelavani@mekvalmez.cz.

Nabídka lekcí – střední školy 2023/2024

 

Nabídka pro družiny

Družiny si mohou objednat návštěvu v čase mezi 12. a 15. hodinou. Program trvá přibližně 45 min., poté si děti mohou prohlížet knihy, časopisy, komiksy, encyklopedie a číst si. Termíny si dohodněte s Mgr. Pavlou Holmanovou, 571 621 728, detske@mekvalmez.cz.

Nabídka – družiny a zájmové skupiny

 

Pracovní list – Podél Bečvy