dnes otevřeno      9 – 18 h  

Vyhlášení výsledků okresního kola literární soutěže O poklad strýca Juráša proběhne v naší knihovně 21. března 2019.

2018

Literární soutěž Miroslava Kabely

Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou společná pro obě dvě skupiny – „Vynález, který změnil historii“, „Člověk, se kterým by ses chtěl/a setkat“, „Krátká fantasy povídka“ a „Pohádka“. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2018.

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Vítěze soutěže zvolí hodnotící komise, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 12. prosince v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí.

Veškeré informace o soutěži jsou uveřejněny na webových stránkách města www.valmez.cz v sekci literární soutěž.

 

O poklad strýca Juráša

Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti od 6 do 15 let O poklad strýca Juráša na téma Já a můj hrdina

s podtématy:

* Kterým knižním hrdinou bych chtěl/a být.

* Nebojácní hrdinové a jejich dobrodružná cesta (kam bych poslal/a svého knižního hrdinu).

* Jak by vypadalo setkání dvou různých knižních hrdinů (kde by se potkali a co by se stalo).

* Od Aše po Valmez (kde by se mému knižními hrdinovi v naši zemi líbilo).

 

Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.
Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany A4, v poezii max. 3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). 

Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2018.

Vyhlášení vítězů městského kola proběhne v oddělení pro děti na Zašovské ulici 10. 1. 2019 ve 13 hodin.

Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením  autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2018

Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě v knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.