dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

2023

Hlavní téma: Tajemná kniha

Podtémata:

 • „Na půdě jsem našel/a zaprášenou knihu…” – dopiš pokračování podle sebe
 • Knihy a vzpomínky v nich schované – pověst, pohádka, vzpomínka na někoho
 • Tajemné světy knih – minulost, přítomnost, budoucnost (kam se vydám?)
 • V jakém příběhu bych se chtěl/a ocitnout a co bych v něm zažil/a? (přepiš příběh podle sebe)

Pravidla:
Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let.
Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii nebo komiks.
Účastník může poslat do každé z kategorií jeden příspěvek – próza (max. 3 strany A4),
poezie (3 básně), komiks (max. 5 stran A4).
Vyhlášení soutěže 2. 10. 2023, uzávěrka soutěže 30. 11. 2023. Vyhlášení výsledků 25. ledna 2024 ve 13 hodin v knihovně.
Soutěžní práce musí byt opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy.

Titulní liste ke stažení zde: titul-list-juras-2023-2024.

Příspěvky odevzdejte  nejlépe v elektronické podobě na email detske@mekvalmez.cz

Nejlepší práce postupují do okresního kola.

2022

O poklad strýca Juráša na téma: Dobré zprávy

 • jak mi dobrá zpráva změnila den, život, všechno – jak jedna dobrá zpráva dokáže zamíchat životem
 • večerní zprávy podle mě – napiš dobrou zprávu nebo příhodu do večerního vysílání
 • záleží na úhlu pohledu – jak stejnou zprávu vidí pesimista a jak optimista
 • je více dobrých nebo špatných zpráv? – slyším, vidím, čtu spíše dobré nebo špatné zprávy

PRAVIDLA
Soutěž je určena žákům základních škol ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí ve věku od 6 do 15 let. Každý účastník se může inspirovat hlavním tématem, nebo podtématy a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks. Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3 básně nebo komiks (maximálně 4 strany A4). Vyhlášení soutěže 6.10.2021, uzávěrka soutěže 30.11.2022. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní stranu je možné stáhnout zde: titulní list 2022/2023. Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě (textové práce ve wordu – v pdf neposílejte!, – komiksy ve formátu jpeg) na email: detske@mekvalmez.cz, soubor pojmenujte příjmením a křestním jménem soutěžícího (např. vomackova-karla.doc), do předmětu zprávy JURÁŠ.
Slavnostní vyhlášení oblastního kola Valašské Meziříčí proběhne v úterý 24. ledna 2023 ve 13 hodin v meziříčské knihovně, oceněné práce postupují do okresního kola.

Zasláním soutěžní práce souhlasí zákonný zástupce s tím, že vítězné práce budou zveřejněny v tištěných sbornících s uvedením jména soutěžícího a školy. Stejně tak, že při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže budou pořizovány fotografie za účelem prezentace organizátora.

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městskou knihovnou a kulturní komisí vyhlašuje LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2022.

Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí

 

Kategorie a) 16 až 20 let

Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu.

 

Kategorie b) 13 až 15 let

Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu.

 

Společná témata pro obě kategorie:

1)     Harry Potter – 8. díl – Návrat do Bradavic

2)     Svět 2022 – aneb jak to vidím já

3)     Dům, ve kterém budu bydlet, svět, ve kterém budu žít

4)     Vánoční pohádka

 

Podmínky soutěže:

 • Autor zašle text (1 strana A4 = 30 řádků velikost písma 12) velektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz 
 • Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů, který najdete na www.valmez.cz, sekce literární soutěž, pošlete na adresu aubrechtova@muvalmez.cz nebo poštou na adresu Městského úřadu

 

Uzávěrka soutěže je 31. října 2022.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2022 v malém sále Městské knihovny Valašské Meziříčí.

Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.

Odkazy

2021

O poklad strýca Juráše na téma: Aby ze světa nevymizela radost

 • Jak někomu vykouzlit úsměv na tváři (umím ostatní rozesmát, potěšit?)
 • Příběh o jedné šťastné planetě (jak to tam vypadá)
 • Velké překvapení (jak mě někdo překvapil nebo koho jsem překvapil/a já)
 • Moje hezká vzpomínka (co hezkého se mi stalo)

PRAVIDLA
Soutěž je určena žákům základních škol ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí ve věku od 6 do 15 let. Každý účastník se může inspirovat hlavním tématem, nebo podtématy a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks. Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3 básně nebo komiks (maximálně 4 strany A4). Vyhlášení soutěže 4.10.2021, uzávěrka soutěže 30.11.2021. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní stranu je možné stáhnout zde: titulní list 2021/2022. Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě (textové práce ve wordu – v pdf neposílejte!, – komiksy ve formátu jpeg) na email: detske@mekvalmez.cz, soubor pojmenujte příjmením a křestním jménem soutěžícího (např. vomackova-karla.doc), do předmětu zprávy JURÁŠ.
Slavnostní vyhlášení oblastního kola Valašské Meziříčí proběhneve středu 25. ledna 2022 ve 13 hodin v meziříčské knihovně, ocenění účastníci budou odměněni poukázkami na nákup knih
a jejich práce postupují do okresního kola.

Zasláním soutěžní práce souhlasí zákonný zástupce s tím, že vítězné práce budou zveřejněny v tištěných sbornících s uvedením jména soutěžícího a školy. Stejně tak, že při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže budou pořizovány fotografie za účelem prezentace organizátora.

2020

Literární soutěž Miroslava Kabely

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s  Městskou knihovnou a kulturní komisí vyhlašuje LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2020.  Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Kategorie a) 16 až 20 let – rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. Kategorie b) 13 až 15 let – rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu.

Společná témata pro obě kategorie: Detektivní povídka, Můj příběh z cest,Nejlepší příběh. Podmínky soutěže: Autor zašle text (1 strana A4 = 30 řádků velikost písma 12) v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz. Vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů pošlete na adresu aubrechtova@muvalmez.cz nebo poštou na adresu Městského úřadu. Uzávěrka soutěže je 16. listopadu 2020.   

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit.

Vyhlášení výsledků proběhne v prosinci 2020 v malém sále Městské knihovny Valašské Meziříčí/Komunitní centrum Valašské Meziříčí. Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.

O poklad strýca Juráša

Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let. * Každý účastník se může inspirovat tématem „Lež jako věž”, navrženými citáty nebo podtématy z nabídky a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks.  Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3 básně nebo komiks (maximálně 4 strany A4). Vyhlášení soutěže 5. 10. 2020, uzávěrka soutěže 4. 12. 2020.  Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní stranu je možné stáhnout zde: titulka20-21-juráš.  Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě (textové práce ve wordu – v pdf neposílejte!, – komiksy ve formátu jpeg) na email: detske@mekvalmez.cz, soubor pojmenujte příjmením a křestním jménem soutěžícího (např. vomackova-karla.doc),  do předmětu zprávy JURÁŠ.  Slavnostní vyhlášení oblastního kola Valašské Meziříčí proběhne ve středu 27. ledna 2021 ve 13 hodin v meziříčské knihovně, ocenění účastníci budou odměněni poukázkami na nákup knih a jejich práce postupují do okresního kola.

2019

Opět vyhlašujeme literární soutěž pro děti ve věku 6 až 15 let O poklad strýca Juráša na téma „Jan Ámos Komenský“. Vybrat si děti mohou z následujících témat: 1. můj vysněný/á nejlepší učitel/ka, 2. můj ideální den ve škole, 3. perličky ze školních lavic a 4. kdybych byl/a učitel/ka. Pravidla: Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany, v poezii max.  3 básně, v komiksu 4 strany). Uzávěrka soutěže 30.11.2019. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 21.1.2020 ve 13 hodin. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2019 [doc] . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.

 

Literární soutěž Miroslava Kabely

Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou společná pro obě dvě skupiny:

1) Vánoční příběh

2) Co mi babička vyprávěla (dědeček vyprávěl)

3) Dopis starostovi našeho města

4) Co dělat, aby byl svět krásnější

.Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2019.

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Vítěze soutěže zvolí hodnotící komise, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 17. prosince 2019 od 18 hodin v malém sále Komunitního centra Valašské Meziříčí.

 

 

O poklad strýca Juráša 2018/2019 – výsledky městského kola

Nejlepší literární práce ve dvanácti kategoriích odměnila meziříčská knihovna v rámci literární soutěže O poklad strýca Juráša 10. ledna 2019. Literární soutěž překročila práh dospělosti a osmnáctým ročníkem vyzvala děti k přemýšlení nad hrdinstvím. Soutěžící mohli sami sebe pasovat do role literárního hrdiny, mohli vyslat svého hrdinu na dobrodružnou cestu, mohli se svému hrdinovi stát průvodcem na vlastivědném putování po Od Aše po Valmez, nebo mohli inscenovat setkání různým literárních hrdinů z různých příběhů. Právě z posledního jmenovaného tématu vyplynulo nejvíce vtipných scének – nelze se divit, když se potká malý Mikuláš s malým Poseroutkou, nebude o zábavu nouze. Pokud pošlete Lichožrouta na Severní pól, bude příběh navíc okořeněn napětím. Soutěžní práce byly opravdu různorodé a porota měla náročný úkol, vybrat z devadesáti prací jen ty nejlepší. Nyní nezbývá, než vítězům blahopřát a držet palce do okresního kola.
Nejvíce medailí vybojovali žáci základních škol Šafaříkova (6), Salvátor (5), Choryně a Loučka (4), Žerotínova (3), Branky a Poličná (2), Zašová (1). Všechny vítězné práce postupují do okresního kola, které se uskuteční v březnu opět ve Valašském Meziříčí. Držíme palce!

2018

Literární soutěž Miroslava Kabely

Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou společná pro obě dvě skupiny – „Vynález, který změnil historii“, „Člověk, se kterým by ses chtěl/a setkat“, „Krátká fantasy povídka“ a „Pohádka“. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2018.

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Vítěze soutěže zvolí hodnotící komise, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 12. prosince v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí.

Veškeré informace o soutěži jsou uveřejněny na webových stránkách města www.valmez.cz v sekci literární soutěž.

 

O poklad strýca Juráša

Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti od 6 do 15 let O poklad strýca Juráša na téma Já a můj hrdina

s podtématy:

* Kterým knižním hrdinou bych chtěl/a být.

* Nebojácní hrdinové a jejich dobrodružná cesta (kam bych poslal/a svého knižního hrdinu).

* Jak by vypadalo setkání dvou různých knižních hrdinů (kde by se potkali a co by se stalo).

* Od Aše po Valmez (kde by se mému knižními hrdinovi v naši zemi líbilo).

 

Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.
Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany A4, v poezii max. 3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). 

Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2018.

Vyhlášení vítězů městského kola proběhne v oddělení pro děti na Zašovské ulici 10. 1. 2019 ve 13 hodin.

Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením  autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2018

Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě v knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.