dnes otevřeno     8 - 11 h  

2019

Opět vyhlašujeme literární soutěž pro děti ve věku 6 až 15 let O poklad strýca Juráša na téma „Jan Ámos Komenský“. Vybrat si děti mohou z následujících témat: 1. můj vysněný/á nejlepší učitel/ka, 2. můj ideální den ve škole, 3. perličky ze školních lavic a 4. pkdybych byl/a učitel/ka. Pravidla: Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany, v poezii max.  3 básně, v komiksu 4 strany). Uzávěrka soutěže 30.11.2019. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 21.1.2020 ve 13 hodin. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2019 [doc] . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.

 

Literární soutěž Miroslava Kabely

Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou společná pro obě dvě skupiny:

1) Vánoční příběh

2) Co mi babička vyprávěla (dědeček vyprávěl)

3) Dopis starostovi našeho města

4) Co dělat, aby byl svět krásnější

.Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2019.

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Vítěze soutěže zvolí hodnotící komise, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 17. prosince 2019 od 18 hodin v malém sále Komunitního centra Valašské Meziříčí.

 

 

O poklad strýca Juráša 2018/2019 – výsledky městského kola

Nejlepší literární práce ve dvanácti kategoriích odměnila meziříčská knihovna v rámci literární soutěže O poklad strýca Juráša 10. ledna 2019. Literární soutěž překročila práh dospělosti a osmnáctým ročníkem vyzvala děti k přemýšlení nad hrdinstvím. Soutěžící mohli sami sebe pasovat do role literárního hrdiny, mohli vyslat svého hrdinu na dobrodružnou cestu, mohli se svému hrdinovi stát průvodcem na vlastivědném putování po Od Aše po Valmez, nebo mohli inscenovat setkání různým literárních hrdinů z různých příběhů. Právě z posledního jmenovaného tématu vyplynulo nejvíce vtipných scének – nelze se divit, když se potká malý Mikuláš s malým Poseroutkou, nebude o zábavu nouze. Pokud pošlete Lichožrouta na Severní pól, bude příběh navíc okořeněn napětím. Soutěžní práce byly opravdu různorodé a porota měla náročný úkol, vybrat z devadesáti prací jen ty nejlepší. Nyní nezbývá, než vítězům blahopřát a držet palce do okresního kola.
Nejvíce medailí vybojovali žáci základních škol Šafaříkova (6), Salvátor (5), Choryně a Loučka (4), Žerotínova (3), Branky a Poličná (2), Zašová (1). Všechny vítězné práce postupují do okresního kola, které se uskuteční v březnu opět ve Valašském Meziříčí. Držíme palce!

2018

Literární soutěž Miroslava Kabely

Literární soutěž se vyhlašuje pro dvě věkové kategorie 13 až 15 let a 16 až 20 let. Témata letošního ročníku jsou společná pro obě dvě skupiny – „Vynález, který změnil historii“, „Člověk, se kterým by ses chtěl/a setkat“, „Krátká fantasy povídka“ a „Pohádka“. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Mladí autoři mohou své příspěvky posílat do 15. listopadu 2018.

Rozsah soutěžního příspěvku je pro kategorii 13-15 let maximálně jedna strana A4, velikost písma 12. Pro kategorii 16-20 let je rozsah práce určen na dvě až tři strany A4. Musí jít o původní a dosud nepublikovaný text. Autor zašle text v elektronické podobě ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.

Vítěze soutěže zvolí hodnotící komise, jejíž předsedkyní je spisovatelka, překladatelka a učitelka angličtiny Alena Morštajnová.

Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii 13 až 15 let obdrží vítěz 999 korun, druhá příčka bude oceněna částkou 666 korun a třetí místo 333 korun. Ve starší kategorii 16 až 20 let dostane vítěz 2 222 korun. Druhé místo pak 1 111 korun a třetí příčka bude ohodnocena finanční částkou 555 korun.

Slavnostní ceremoniál, vyhlášení výsledků soutěže a předávání cen, se uskuteční 12. prosince v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí.

Veškeré informace o soutěži jsou uveřejněny na webových stránkách města www.valmez.cz v sekci literární soutěž.

 

O poklad strýca Juráša

Městská knihovna Valašské Meziříčí vyhlašuje literární soutěž pro děti od 6 do 15 let O poklad strýca Juráša na téma Já a můj hrdina

s podtématy:

* Kterým knižním hrdinou bych chtěl/a být.

* Nebojácní hrdinové a jejich dobrodružná cesta (kam bych poslal/a svého knižního hrdinu).

* Jak by vypadalo setkání dvou různých knižních hrdinů (kde by se potkali a co by se stalo).

* Od Aše po Valmez (kde by se mému knižními hrdinovi v naši zemi líbilo).

 

Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.
Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany A4, v poezii max. 3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). 

Uzávěrka soutěže je 30. 11. 2018.

Vyhlášení vítězů městského kola proběhne v oddělení pro děti na Zašovské ulici 10. 1. 2019 ve 13 hodin.

Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením  autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2018

Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě v knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.