dnes zavřeno  

V České republice odstartoval v březnu 2018 mezinárodní projekt Bookstart. Ten již úspěšně řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česká varianta nese název S knížkou do života. A naše knihovna se k tomuto projektu ráda připojila.

Klub Všeználek aneb rostu s knihovnou

Z Malíčků a Malenek se stávají Všeználci aneb narozeninová oslava v knihovně

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života spouštíme od září 2021 klub Všeználek. Jelikož mnoho dětí vyrostlo v klubu Malíček (pro děti do tří let) a my chceme, aby se i nadále setkávaly, bude vždy jedno úterní odpoledne v měsíci patřit Všeználkům. Do klubu a na oslavu zveme všechny děti od tří do pěti let. Oslavy budou probíhat 1x měsíčně od 16. hodiny v dětské knihovně – sledujte kalendář akcí. Slavit budeme všechny děti, které v průběhu ledna až září 2021 dovrší tří let, a ty také, pokud do klubu dorazí, dostanou od knihovny dárek. Jedinou podmínkou je, aby měly svou průkazku do knihovny. Nebude šampaňské ani dort, zakousneme se do dobré knihy, osvěžíme se vtipným příběhem, pochutnáme si na pohádce, a kdo bude mít pořád hlad, může si půjčit knížku domů.

 

Klub Malíček aneb do knihovny od malička

Klub Malíček je určen rodičům na rodičovské dovolené a dětem od narození do 3 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce). Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Cílem Malíčku je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí. Zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. Přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. Prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na to.

V klubu Malíček nechybí říkanky, zpívanky a tvoření. Oddělení pro děti je během Malíčku otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.

Od 1. 1. 2020 upřesňujeme pravidla fungování klubu Malíček. Program setkání bude rozdělen na dvě části – řízenou a volnou činnost. Na řízenou činnost je nutná rezervace místa.

 

 Schéma programu:

 • 9:00 – 9:30 Řízená činnost
  • Přivítání
  • Tematický blok nad knihou
  • Aktivita
  • Ukončení řízené činnosti
 • 9:30 – 9:45 – Čas na svačinku
 • 9:45 – 10:00 – Tipy na čtení
 • 10:00 – 11:00 – Volná hra dětí, výběr knih, půjčování

Pravidla klubu:

Odkládejte si na chodbě, na koberec v oddělení vstupujte bez bot.

Pokud přicházíte na řízenou činnost, respektujte její průběh, zapojte se spolu s dítětem do aktivit a nerušte ostatní – platí pro upovídané maminky :-). Během volného hraní budete mít dostatek času.

Pokud nejste na řízenou činnost přihlášeni, přicházejte na 9:45.

Za chování a bezpečnost svého dítěte zodpovídá doprovod. Prosím, pamatujte na to, že se stále nacházíme v knihovně, kde jsou knihy uspořádány tak, aby je bylo možno vyhledat.

Pokud možno, nedávejte dětem v prostorách knihovny nevhodné potraviny, aby nedošlo k ušpinění knih a vybavení knihovny. Jídlo nekonzumujte na koberci, nedovolte běhat dětem s jídlem po knihovně.

Před odchodem z knihovny ukliďte knihy i hračky.

Kapacita knihovny na řízenou činnost je 15 rodin. Zarezervujte se prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách knihovny v kalendáři akcí https://www.mekvalmez.cz/udalosti/nadchazejici/

Pravidla pro rezervaci místa:

Rezervace míst bude spuštěna týden před akcí, potrvá do naplnění kapacity. Jedna rezervace = jedna rodina. Rezervace bude platná po schválení administrátorem.

Zrušení rezervace v systému proveďte nejpozději do 15 hodin předchozího dne. Poté se odhlašujte pouze telefonicky na tel. č. 571 621 728 (do 8:30 hodin v den setkání klubu Malíček).

Pokud dítě nedorazí a nebude odhlášeno, zaplatíte za blokování místa 50,- Kč.

Program a termíny setkání na školní rok 2021/2022:

7.10.2021 Prší, prší, jen se leje

4.11.2021 Jak je dneska Emilovi?

2.12.2021 O sněhové vločce

6.1.2022 Malované pohádky

3.2.2022 Domek pro myšku

3.3.2022 Šedík a Bubi

7.4.2022 Pip a Pipa

5.5.2022 Klapy klap

2.6.2022 O myšce, která se nebála

Naše knihovna díky projektu S knížkou do života otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Informaci najdou například v dárku od knihovny, který obdrží na vítání občánků spolu s poukázkou na rodinnou registraci do knihovny.

Děkujeme za dodržování pravidel klubu a těšíme se na Vás.

 

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování na všech akcích pro veřejnost (besedy, přednášky, klub Malíček) – netýká se půjčování! (aktualizace k 30.9.2021):

Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro účast na akcích pro veřejnost v knihovně dle bodu I/16. Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19.

 • Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Očkování se prokazuje certifikátem.
 • Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

 • Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového centra nebo certifikátem.

Případně podstoupíte preventivní antigenní samotest (nutno si donést vlastní nebo zakoupit v knihovně za 100,- Kč) přímo na místě s negativním výsledkem.

U akcí v knihovně do 20 účastníků není potřeba vyžadovat OTN (očkování, testu nebo prodělání nemoci) – týká se zatím pouze klubu CoderDojo a klubu Všeználek. I zde se ale situace může změnit.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci knihovny či organizátoři akce (v případě pronájmu malého sálu jde tato povinnost za pronajímatelem).

Výše uvedené vyplývá z Mimořádného opatření MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN, plné znění zde.