dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

V České republice odstartoval v březnu 2018 mezinárodní projekt Bookstart. Ten již úspěšně řadu let probíhá v cca 20 zemích a 30 jazykových teritoriích světa. Česká varianta nese název S knížkou do života. A naše knihovna se k tomuto projektu ráda připojila.

 

Klub Všeználek aneb rostu s knihovnou 

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života se mohou setkávat i děti od tří do pěti let v klubu Všeználek. Bude jim patřit vždy druhé úterní odpoledne v měsíci, kdy bude knihovna otevřena jen pro ně od 17 do 18 hodin. Ke hraní, tvoření, bádání nás bude vždy inspirovat zajímavá knížka. Navíc každý tříletý držitel průkazky do knihovny dostane malý dárek. 

Zarezervujte si místo na akci prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách knihovny v kalendáři akcí https://www.mekvalmez.cz/udalosti/nadchazejici/

Rezervace bude spuštěna týden před akcí a bude platná po schválení administrátorem. Zrušení rezervace v systému proveďte nejpozději do 15 hodin předchozího dne. Poté se odhlašujte pouze telefonicky na tel. č. 571 621 728.

Termíny setkání na školní rok 2023/2024:

12.9.2023

10.10.2023

14.11.2023

12.12.2023

9.1.2024

13.2.2024

12.3.2024

9.4.2024

14.5.2024

11.6.2024

 

Klub Malíček aneb do knihovny od malička 

Klub Malíček je určen rodičům na rodičovské dovolené a dětem od narození do 3 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce). Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Cílem Malíčku je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí. Zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. Přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. Prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na to.

V klubu Malíček nechybí říkanky, zpívanky a tvoření. Oddělení pro děti je během Malíčku otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.

 Program setkání je rozdělen na dvě části – řízenou a volnou činnost. Na řízenou činnost je nutná rezervace místa.

 

 Schéma programu:

 • 9:00 – 9:30 Řízená činnost
  • Přivítání
  • Tematický blok nad knihou
  • Aktivita
  • Ukončení řízené činnosti
 • 9:30 – 9:45 – Čas na svačinku
 • 9:45 – 10:00 – Tipy na čtení
 • 10:00 – 11:00 – Volná hra dětí, výběr knih, půjčování

Pravidla klubu:

Odkládejte si na chodbě, na koberec v oddělení vstupujte bez bot.

Pokud přicházíte na řízenou činnost, respektujte její průběh, zapojte se spolu s dítětem do aktivit a nerušte ostatní – platí pro upovídané maminky :-). Během volného hraní budete mít dostatek času.

Pokud nejste na řízenou činnost přihlášeni, přicházejte na 9:45.

Za chování a bezpečnost svého dítěte zodpovídá doprovod. Prosím, pamatujte na to, že se stále nacházíme v knihovně, kde jsou knihy uspořádány tak, aby je bylo možno vyhledat.

Pokud možno, nedávejte dětem v prostorách knihovny nevhodné potraviny, aby nedošlo k ušpinění knih a vybavení knihovny. Jídlo nekonzumujte na koberci, nedovolte běhat dětem s jídlem po knihovně.

Před odchodem z knihovny ukliďte knihy i hračky.

Kapacita knihovny na řízenou činnost je 15 rodin. Zarezervujte se prostřednictvím rezervačního formuláře na webových stránkách knihovny v kalendáři akcí https://www.mekvalmez.cz/udalosti/nadchazejici/

Pravidla pro rezervaci místa:

Rezervace míst bude spuštěna týden před akcí, potrvá do naplnění kapacity. Jedna rezervace = jedna rodina. Rezervace bude platná po schválení administrátorem.

Zrušení rezervace v systému proveďte nejpozději do 15 hodin předchozího dne. Poté se odhlašujte pouze telefonicky na tel. č. 571 621 728 (do 8:30 hodin v den setkání klubu Malíček).

Pokud dítě nedorazí a nebude odhlášeno, zaplatíte za blokování místa 50,- Kč.

Termíny setkání na školní rok 2023/2024:

7.9.2023

5.10.2023

2.11.2023

7.12.2023

4.1.2024

1.2.2024

7.3.2024

4.4.2024

2.5.2024

6.6.2024

 

 

Naše knihovna díky projektu S knížkou do života otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče. Informaci najdou například v dárku od knihovny, který obdrží na vítání občánků spolu s poukázkou na rodinnou registraci do knihovny.

Děkujeme za dodržování pravidel klubu a těšíme se na Vás.