dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Živé pochodně

Celý název výstavy je Živé pochodně jako forma politického protestu – Jan Palach a ti druzí. Výstavu připravila Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze u příležitosti 50. výročí sebeupálení Jana Palacha, který chtěl svým činem probudit veřejnost, aby se vrátila k ideálům pražského jara. Stalo se tak 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze. Sérii fotografií a textů můžete shlédnout v knihovně až do konce března.

David Hainall: Rumunsko – hory a hluboká údolí, mamaliga a skvělí lidé

Putování rumunskými horami patří dodnes mezi nezapomenutelné zážitky. Často se člověk vydává proti toku času a najednou se ocitá uprostřed horských luk plných ovcí a pastevců, kteří zde žijí stejně jako před padesáti nebo dokonce sto lety. Život rumunských pastevců se s postupem příliš nezměnil a v horách se jakoby zastavil čas. Rumunsko nejsou jen hory, pastevci a stáda ovcí. Rumunsko je fascinující země a jistě stojí za to podívat se na ni i z jiné perspektivy než z hřebenů vysokých hor. Navštívíme celou řadu přírodních a geologických skvostů, které mnohdy nemají obdobu jinde v Evropě nebo dokonce ve světě. Pokocháme se mimo jiné zemními kulisami, bahenními sopkami, travertinovými vodopády a kaskádami. Projdeme se vrchovištními rašeliništi porostlými masožravými rosnatkami Prozkoumáme čedičovou horu, solný i vápencový kras, smrtonosnou sirnou jeskyní a vykoupeme se v kráterovém jezeře Sv. Anny. V úterý 12. února v 18 hodin v čítárně.

Lenka a Václav Špillarovi: Zanzibar – ostrov vůní a otroků

„Představíme tuto kořením vonící „perličku“ Indického oceánu jako znamenitý cíl dovolených. Seznámíme se také s obsáhlou místy dost dramatickou historií tohoto nádherného kousku pevniny v blankytném korálovém moři, s krásnými obyvateli – se zručnými staviteli lodí dhow, skvělými malíři a dobrými obchodníky.“ Lenka a Václav Špillarovi— v úterý 19. února v 18 hodin v čítárně.

Valmezem bezpečně s Besipem

Být viděn, to je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Právě bezpečnost v dopravě bude hlavním tématem besedy ve čtvrtek 21. února v 17 hodin v čítárně knihovny. Krajský koordinátor BESIP Zdeněk Patík a policejní preventista Vladislav Malcharczik poradí nejen dospělým, jak předejít rizikovému chování chodců, cyklistů a řidičů. Zaměří se na nejčastější příčiny dopravních nehod. Zároveň připomenou novinky v zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Zvláštní důraz budou klást na viditelnost účastníků provozu, zvláště na jejich vybavení reflexními prvky. Vysvětlena bude také pravidla zipování a vjezdu a výjezdu na turbokřižovatku ve Valašském Meziříčí. Prvek, který zvýší jejich viditelnost, dostane každý posluchač na konci besedy jako dárek.

Miroslav Zikmund slaví 100. narozeniny

A právě k výročí jeho narození připravila naše knihovna společně s LiStOVáNím scénické čtení. Akci, která vyjímá z pestrobarevné žánrové palety beletrie jednu výjimku – cestopis. Jeho autory jsou opravdové legendy, Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Popasovat se s knihami, které více než po padesáti letech upravil jubilant, Miroslav Zikmund, je opravdová výzva. Cílem tohoto LiStOVáNí tak bude Hanzelku se Zikmundem přiblížit dnešním generacím. Těm dnes vše připadá tak samozřejmé a netuší, že tihle dva byli a navždy budou opravdoví “frajeři”. Legenda Z+H v českém cestopisu nikdy nepomine. A jak už to s LiStOVáNím bývá, dá se s tím očekávat i spousta legrace. Na dobrodružnou cestu s Z+H se vydáme ve středu 27. února ve 20 hodin v čítárně knihovny. Vstupné je 50,- Kč a rezervovat místa si můžete na telefonu 571621589.