dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

V letošním roce se naše knihovna zapojila do celorepublikového projektu Příběhy našich sousedů pod patronátem organizace Post Bellum. Dokumentaristický tým žákyně sedmé třídy Elišky Kupčíkové a osmáka Ondřeje Mikuše pod pedagogickým vedením naší knihovnice Lucie Holmanové natočil rozhovor s paní Anežkou Hermanovou (nar. 1921, Police u Valašského Meziříčí). Dokumentaristé zachytili její vzpomínky, nastudovali si informace o druhé světové válce, digitalizovali staré rodinné fotografie a zpracovali její příběh formou video reportáže.
V rámci přípravy na zpracování záznamu podnikli exkurzi na Filmovou akademii múzických umění v Praze, kde se dozvěděli něco o světě filmu, jeho studiu, technikách filmového zvučení a střihu.
S výsledkem své práce seznámili 2.12.2016 žáky ZŠ Žerotínova. Popsali jim postup práce na projektu a  problematická místa, prezentovali výsledný záznam a vedli diskuzi o významu této práce. Žáci sami dospěli k názoru, že je užitečné zaznamenávat vzpomínky obyčejných lidí a jejich prostřednictvím poznávat nedávnou historii.
Přes prázdniny hodnotila odborná komise díla i z ostatních šesti zapojených knihoven. Naše práce se mezi nimi neztratila – obdržela Cenu za nejlepší SlidesLive prezentaci. Porota ocenila zejména velmi pěkný komentář k záznamu. Kromě pamětního certifikátu obdrželi Ondra s Eliškou volné vstupenky do muzea Tatry v Kopřivnici. Výstup je uložen na internetových stránkách www.pribehynasichsousedu.cz a publikován také v internetovém archivu Paměť národa na www.pametnaroda.cz. Výsledné soutěžní video můžete shlédnout na tomto odkaze: https://slideslive.com/38897114.

Projekt byl spolufinancován z dotace Ministerstva kultury ČR.

pribehy-sousedu