dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Opět vyhlašujeme literární soutěž pro děti ve věku 6 až 10 let O poklad strýca Juráša na téma „Můj domov, moje město, můj svět a moje knihovna“.Vybrat si děti mohou z následujících témat: 1. knihovna snů (u příležitosti 110. výročí knihovny), 2. mé město/svět budoucnosti, 3. svět a mé místo v něm a 4. pojďte k nám na návštěvu aneb běžný den naší rodiny. Pravidla: Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany, v poezii max.  3 básně). Vyhlášení soutěže  10.10.2016, uzávěrka soutěže 30.11.2016. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 12.1.2017 ve 13 hodin. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde (titulní list.doc) . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.

juras-plakat-2016