dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

V průběhu tří dnů (20. až 24. ledna 2022) pokleklo před králem Knihoslavem a královnou Abecedou na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. Slíbili, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady a především je budou zvědavě otevírat a objevovat příběhy ukryté na jejich stránkách. Poté jsme je slavnostně pasovali na rytíře řádu čtenářského a z rukou krále a královny převzali rytířský řád a průkazku do knihovny. Slavnostní pasování pokračovalo interaktivním vystoupením ilustrátora Adolfa Dudka. Ten přímo před dětskýma očima kreslil obrázky z pohádek, a děti je pomáhaly vyprávět. Zábava to byla veliká. Knihovnice i učitelé věří, že vystoupení u dětí povzbudilo touhu odložit mobily a otevřít knížku.

Pasováním prvňáčků na rytíře řádu čtenářského jsme zahájili projekt Knížka pro prvňáčka. Jeho cíle je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Prvňáčci budou v knihovně v průběhu následujících měsíců rozvíjet své čtenářské dovednosti, pracovat s textem, prožijí dobrodružství s knižními postavami. Pokud se vše podaří, čeká je na konci školního roku odměna v podobě knihy spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa Petra Václavka Dubánek a tajný vzkaz. Tato kniha se nedá koupit v knihkupectví, tu si musí děti zasloužit, tak jim držme palce, aby se jim při práci s knihou dobře dařilo.