dnes zavřeno  

Ve dnech 25. a 26. ledna jsme v dětském oddělení naší knihovny pasovali prvňáčky z Valašského Meziříčí a blízkého okolí za Rytíře Řádu čtenářského. Rytířem se stali, protože už zvládají skoro celou abecedu, protože přichází chvíle, kdy začínají sami číst, a kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih a nastává ta správná doba pro první návštěvu knihovny. Většina meziříčských škol a škol v blízkém okolí se tímto zapojila do akce První rok ve škole – první krok do knihovny. Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, který je opravňuje zaregistrovat se bezplatně do knihovny. Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který se s dětmi vydal na cestu kolem světa. Děti se s velkou chutí učily kreslit a hlavně se dobře bavily. Někteří prvňáčci budou se svou třídou dále navštěvovat knihovnu v rámci projektu Knížka pro prvňáčka, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Věříme, že děti budou docházet do knihovny také ve svém volném čase, protože kdo dobře čte, mívá dobré známky, a protože v knihovně víme, jaké knížky dnešní děti baví.  Ve Valašském Meziříčí tak máme na 250 nových Rytířů.