dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Na základě smlouvy uzavřené Městskou knihovnou Valašské Meziříčí s MVK Vsetín a objednávky regionálních služeb poskytuje Městská knihovna Valašské Meziříčí registrovaným knihovnám s neprofesionálním knihovníkem odbornou pomoc, jejímž cílem je zajištění kvalitních knihovnických a informačních služeb. Tyto služby jsou hrazeny z dotace Zlínského kraje.

Na základě smlouvy o poskytování služeb s příslušným obecním úřadem poskytuje naše knihovna místním knihovnám v regionu Valašského Meziříčí následující služby:

  • pomoc při doplňování knihovního fondu – nákup knih, technické zpracování
  • pomoc při zavádění výpočetní techniky do knihoven (automatizace knihovnických činností, připojení k Internetu, pomoc při zpracování projektů)
  • cirkulace knihovních souborů mezi jednotlivými knihovnami
  • metodická a odborná pomoc ve všech oblastech knihovnické práce
  • pomoc při organizování kulturních akcí
  • rozbory, hodnocení, statistika činnosti knihoven
  • pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů

Knihovny, které spadají pod středisko:mapa-knihoven

Místní knihovny v integrovaných obcích – Juřinka, Lhota u Choryně, Podlesí

Knihovny v obcích, se kterými má středisková knihovna uzavřeny smlouvy o metodické pomoci – Poličná, Krhová, Branky, Choryně, Jarcová, Jasenice, Kladeruby, Kunovice, Lešná, Loučka, Perná, Podolí, Police, Velká Lhota, Veselá, Zašová

 

Městská knihovna Valašské Meziříčí, Nábřeží 268 (3. patro), 757 01 Valašské Meziříčí, tel.: 571 619 961, email: region@mekvalmez.cz