dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

Ano, i naší knihovny se týká nové nařízení o ochraně osobních údajů aneb to zkratkovité slovo GDPR /džídýpíár/. Pro vás, naše uživatele, se nic nemění. Nadále vám budeme poskytovat služby, o které máte zájem. Pro knihovnu se v podstatě také nic nemění. Doposud jsme vaše osobní údaje zpracovávali, měli je řádně zabezpečené a neposkytovali je v žádném případě třetím osobám. Jen v souladu s tímto novým nařízením musíme všem stávajícím uživatelům vytisknout nové přihlášky do knihovny. Údaje v nich uvedené musíme ověřit na základě vašeho platného občanského průkazu. Dětem do 15 let budeme nové přihlášky dávat domů, aby nám je – vyplněné a podepsané rodičem či zákonným zástupcem – přinesly zpět do knihovny. Moc vás žádáme o vstřícnost a trpělivost. Je to zákon a ten my musíme dodržovat. Níže v příspěvku naleznete veškeré informace a dokumenty v pdf, které popisují zpracování, ochranu a likvidaci vašich osobních údajů a pravidla pro využívání služeb naší knihovny, níže v textu je i formulář přihlášky do knihovny, který si si můžete stáhnout do svého počítače, vyplnit, vytisknout a podepsaný ho s platným osobním dokladem předložit u výpůjčního pultu. Případně si jej můžete vytisknout a vyplnit následně ručně. Přihlášku vytiskněte 2x, pokud budete chtít mít originál přihlášky založený i u sebe doma.

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

Knihovní řád patří mezi základní dokumenty knihovny. Definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníku knihovny. Jeho součástí je ceník placených služeb a dalších poplatků. Výpůjční řád je výňatek z knihovního řádu, který podává stručné informace o pravidlech využívání knihovny včetně ceníku. Najdete zde i informace o ochraně osobních údajů.

K 25. květnu 2018 vydala naše knihovna poučení, které je vydáno za účelem podání základních informací vyplývajících Městské knihovně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizaci (dále jen „knihovna“)  z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení).

Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Veškeré informace, které o vás shromaždďujeme, jak je zpracováváme, uchováváme a likvidujeme v něm naleznete.

Přihlášku čtenáře si můžete stáhnout do svého počítače, vyplnit, vytisknout a podepsanou ji s platným osobním dokladem předložit u výpůjčního pultu. Případně si ji můžete vytisknout a vyplnit následně ručně. Přihlášku vytiskněte 2x, pokud budete chtít mít originál přihlášky založený i u sebe doma.

Potvrzení od lékaře slouží čistě potřebám knihovny, slouží k uplatnění slevy na registračním poplatku a možnosti využívat služeb zvukové knihovny. Není potřeba vypisovat přesný popis vaší nemoci (to je citlivý údaj, který nepotřebujeme znát), stačí jen vyplnit vaše osobní údaje, které potřebujeme z důvodu registrace v naší knihovně (plnění smlouvy o poskytování služeb) a razítko vašeho lékaře.

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf. Pokud nemáte nainstalován program pro prohlížení pdf souborů, můžete si jej stáhnout ze stránek firmy Adobe zdarma. Odkaz: https://get.adobe.com/cz/reader/.