dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Opět vyhlašujeme literární soutěž pro děti ve věku 6 až 15 let O poklad strýca Juráša na téma „Jan Ámos Komenský“. Vybrat si děti mohou z následujících témat: 1. můj vysněný/á nejlepší učitel/ka, 2. můj ideální den ve škole, 3. perličky ze školních lavic a 4. pkdybych byl/a učitel/ka. Pravidla: Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze max. 3 strany, v poezii max.  3 básně, v komiksu 4 strany). Uzávěrka soutěže 30.11.2019. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 21.1.2020 ve 13 hodin. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní list je možné stáhnout zde: titulní list 2019 [doc] . Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.