dnes zavřeno  

Žádáme o dodržování těchto organizačních opatření (aktualizovaných k datu 8.6.2021):

 • do knihovny je povolen vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami respirátorem FFP2 nebo KN95, děti do 15 let zdravotnickou obličejovou maskou (rouškou) splňující standardy Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN
 • dochází k omezení počtu osob v budově (1 osoba na 15m² provozní plochy) – toto omezení se nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka
 • každý návštěvník knihovny je povinen použít dezinfekci na ruce, která je k dispozici u vchodu v přízemí budovy i u vstupů do půjčoven
 • prosíme o dodržování rozestupů 2 metry v prostorách knihovny i při stání u výpůjčního pultu (nejde-li o osoby z jedné domácnosti)
 • omezte svou návštěvu na nezbytně nutnou dobu
 • pokud jste nemocní nebo nachlazení, zůstaňte doma
 • knihovna poskytuje tyto služby bez omezení: výpůjční služby, tisk a kopírování
 • pobytové služby a internet pro veřejnost jsou povoleny s omezením:
  • internet 30 min, max. 4 klienti;
  • časopisy a noviny lze po nahlášení knihovníkovi číst v oddělení pro dospělé, které má větší kapacitu v m2, studovna 30 min, max. 4 klienti;
  • oddělení pro dospělé max. 19 klientů;
  • oddělení pro děti max. 15 klientů;
 • žádáme uživatele, kteří jsou v karanténě, aby nevraceli do knihovny ani  do biblioboxu vypůjčené dokumenty a kontaktovali nás telefonicky nebo e-mailem  – výpůjčky vám rádi prodloužíme
 • prodloužit výpůjční dobu si můžete také přes svá čtenářská konta

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování na akcích knihovny – netýká se půjčování! (aktualizace k 8.6.2021):

Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
 1. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 2. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 3. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
 1. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
 2. osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
 4. osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

V případě dotazů nám pište na e-mailovou adresu sluzby@mekvalmez.cz nebo volejte na telefonní číslo 571 621 589, kde vám rádi podáme aktuální informace.

 

OTEVÍRACÍ DOBA v červenci a srpnu 2021 (od 2. července):

  Odd. pro dospělé, zvuková knihovna Dětské oddělení Čítárna
Pondělí 9-17 9-17 9-17
Úterý 12-17 12-17 12-17
Středa 9-17 9-17 9-17
Čtvrtek zavřeno zavřeno zavřeno
Pátek 9-17 9-17 9-17
Sobota zavřeno zavřeno zavřeno

 

 Pobočky knihovny v místních částech

Juřinka

přes prázdniny zavřeno

Lhota u Choryně

středa 16.00 -18.00 hodin

zavřeno od 21.7. do 18.8. včetně

Podlesí

úterý 17:00 – 19:00