dnes zavřeno  

Naše knihovna po dlouhá léta sídlila v budově Krásenské radnice. Jelikož jsme mapovali stručnou historii této památné budovy, nechce se nám tato informace jen tak z našeho webu vymazat. Historii budovy Krásenské radnice najdete zde: Krásenská radnice, Masarykova 90

O knihovnictví a knihovně ve Valašském Meziříčí:

 • 1861 z iniciativy P. Fr. Pavlíka vznikl ve Valašském Meziříčí první čtenářský spolek
 • 1864 založena tělocvičná jednota Sokol – kromě tělovýchovné činnosti jednota vyvíjela i bohatou kulturní práci
 • 1870 založena Občanská beseda – její činnost spočívala v práci s knihou
 • 1884 ve městě založeno muzeum – základem se stala knihovna Občanské besedy
 • 1892 vznik sokolské veřejné knihovny
 • 1899 místodržitelství v Brně schválilo stanovy “družstva farní knihovny”; půjčovalo se třikrát týdně
 • 1907 z popudu akademického klubu Palacký vznikla veřejná knihovna; zpočátku měla 900 knih a v čítárně se četlo 50 časopisů
 • 1909 založena Veřejná knihovna a čítárna jako samostatný spolek
 • 1913 obec dala knihovně bezplatně dvě místnosti v Mikyškově domě
 • 1922 dochází k reorganizaci knihoven; veškerý majetek spolku Palacký předán obci pro zřízení obecní knihovny a čítárny
 • 1924 sloučení města Valašského Meziříčí a Krásna nad Bečvou, zároveň dochází ke sloučení knihoven obou měst a přestěhování do bývalé krásenské radnice
 • 1940 provedena rozsáhlá revize knihovny podle výnosu ministerstva vnitra
 • 1948 do tohoto roku knihovna půjčovala jen knihy a časopisy
 • 50. léta knihovna začala plnit úkoly okresní lidové knihovny po stránce politické i osvětové
 • konec 50. let budova radnice byla vhodně upravena pro potřebu knihovny
 • 1960 knihovna začala sloužit čtenářům
 • 1962 od tohoto roku půjčovány knihy čtenářům zdarma
 • 1970 knihovna uspořádala 52 besed pro 3.225 posluchačů
 • 1972 ministerstvem kultury vydány seznamy zakázaných knih – další vlna vyřazování
 • 1973 městská knihovna uspořádala se Spolkem sběratelů a přátel exlibris v Praze v hotelu Apollo ve Val. Meziříčí dvoudenní celostátní sjezd s mezinárodní účastí
 • 1975 zahájena generální oprava budovy krásenské radnice
 • 1979 rozhodnutím okresní knihovny ve Vsetíně došlo k centrálnímu řízení všech knihoven v okrese
 • 1986 srpnové záplavy způsobily havarijní stav budovy; rekonstrukcí přibyl nevšední interiér čítárny a studovny v podkroví, zcela nově zřízeno hudební oddělení v přízemí
 • 1993 otevřena pobočka pro děti a dospělé na sídlišti Vyhlídka
 • 1993 začátek automatizace knihovny
 • 1996 knihovna se stává samostatnou příspěvkovou organizací
 • 1997 červencové povodně značně zničily sklepní a přízemní prostory knihovny; dva roky trvalo odstraňování následků živelné pohromy
 • 1997 začátek internetizace knihovny
 • 2003 přestěhování pobočky ve Lhotě u Choryně do nově zrekonstruovaných prostor bývalého Kulturního domu
 • 2004 vybudován sklad knihovny v objektu bývalých Kasáren
 • 2005 připojení celé knihovny včetně poboček k Internetu – konec internetizace – za pomoci grantů MK ČR
 • 2005 začíná diskuse s Městem Valašské Meziříčí o přestěhování knihovny do prostor jižního křídla zámku Žerotínů – zamítnuto z důvodu budování Kongresového centra v těchto prostorách
 • 2006 snaha o získání prostor v budově potravinářského učiliště
 • 2007 znovuotevření diskuse o umístění knihovny do jižního křídla zámku Žerotínů – projekt Kongresového centra neuspěl
 • 2008 přestěhování pobočky v Krhové do nově zrekonstruovaných prostor v budově ZŠ Krhová
 • 2009 uzavřena pobočka Bynina z důvodu prodeje budovy Městem Valašské Meziříčí – místo knihovny hospoda
 • 2012 začínáme půjčovat deskové hry
 • 2012 u knihovny umístěn bibliobox Bedřich – slouží k vrácení knih, když máme zavřeno
 • 2013 osamostatnění obcí Krhová a Poličná – knihovna tak přišla o dvě pobočky, knihovny teď spadají pod středisko regionálních služeb naší knihovny
 • 2015 zavedení nové služby – půjčování e-knih
 • 2016 rekonstrukce pobočky v knihovně ve Lhotě (nový nábytek a podlaha)
 • 2016 vypracován projekt Komunitní centrum Valašské Meziříčí – knihovna by se měla přestěhovat do budovy kina (v případě schválení dotace realizace 2017-2019)
 • 2016 zavedení nové služby s názvem Lekotéka – půjčovna didaktických her a pomůcek pro děti od 2 let, knihovna se stala validačním místem mojeID (služba mojeID skončila v knihovně v roce 2022)
 • 2017 spuštěn nový web knihovny, nové logo
 • 2017 automatizace pobočky Lhota
 • prosinec 2017  schválení přijetí dotace na Komunitní centrum Valašské Meziříčí, vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele
 • 2018 rekonstrukce nových prostor pro knihovnu na Nábřeží 268
 • 2018 – knihovna se stává konzultačním střediskem české zemědělské univerzity a otevírá první ročník Virtuální univerzity 3. věku pro seniory
 • 2018 vzniká klub Malíček – knihovna se připojila k celorepublikovému projektu S knížkou do života
 • 2019 Město Valašské Meziříčí zrušilo pobočku Hrachovec na žádost místního osadního výboru
 • 2019 příprava na stěhování centrální knihovny včetně poboček na ulici Zašovská a Zd. Fibicha do budovy na Nábřeží 268
 • 1. června 2019 Slavnostní otevření Komunitního centra Valašské Meziříčí, ve kterém sídlí knihovna
 • 2020 – 2022 i nás zasáhla pandemie nemoci Covid-19, museli jsme rušit akce pro veřejnost, půjčovat bezkontaktně, ale posunulo nás to dál, naučili jsme se dělat online akce pro školy i veřejnost
 • 2022  vznikl klub Všeználek – v rámci projektu S knížkou do života
 • 2022 s válkou na Ukrajině začaly v knihovně intenzivní kurzy ČJ pro Ukrajince – děti i dospělé

Další informace k činosti knihovny naleznete v dokumentech ke stažení. Jsou zde zveřejňovány výroční zprávy, rozbory hospodaření a statistické výkazy za jednotlivé roky.