dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Knihovní řád patří mezi základní dokumenty knihovny. Definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníku knihovny. Jeho součástí je ceník placených služeb a dalších poplatků. Výpůjční řád je výňatek z knihovního řádu, který podává stručné informace o pravidlech využívání knihovny včetně ceníku. Najdete zde i informace o ochraně osobních údajů. 

K 25. květnu 2018 vydala naše knihovna poučení, které je vydáno za účelem podání základních informací vyplývajících Městské knihovně Valašské Meziříčí, příspěvkové organizace (dále jen „knihovna“)  z nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení).

Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Veškeré informace, které o vás shromaždďujeme, jak je zpracováváme, uchováváme a likvidujeme v něm naleznete.

Přihlášku čtenáře si můžete stáhnout do svého počítače, vyplnit, vytisknout a podepsanou ji s platným osobním dokladem předložit u výpůjčního pultu, abychom vás mohli zaregistrovat a vydat vám čtenářský průkaz. Případně si ji můžete vytisknout a vyplnit ručně. Přihlášku vytiskněte 2x, pokud budete chtít mít originál přihlášky založený i u sebe doma.

Potvrzení od lékaře slouží čistě potřebám knihovny, slouží k uplatnění slevy na registračním poplatku a možnosti využívat služeb zvukové knihovny. Není potřeba vypisovat přesný popis vaší nemoci (to je citlivý údaj, který nepotřebujeme znát), stačí jen vyplnit vaše osobní údaje, které potřebujeme z důvodu registrace v naší knihovně (plnění smlouvy o poskytování služeb) a razítko vašeho lékaře.

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf. Pokud nemáte nainstalován program pro prohlížení pdf souborů, můžete si jej stáhnout ze stránek firmy Adobe zdarma. Odkaz: https://get.adobe.com/cz/reader/.