dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Mininoviny
Elektronický bulletin (měsíčník) o činnosti naší knihovny. Od roku 2005 vydávány jako dvouměsíčník v tištěné podobě pod názvem „Knihovníci na radnici – zprávy včasné aneb co se děje v Krásně“.  V lednu 2014 změnily svou podobu a distribuovány jsou jako elektronický bulletin.

Meziříčské kalendárium
Vycházelo od ledna 2010 do prosince 2014 jako součást Mininovin. Na jeho začátku stál pan Pavel Dorčák (1-9/2010), po jeho smrti na jeho práci navázal pan Josef Kramář.  V období pěti let zde byla zveřejňována významná data ze života ve Valašském Meziříčí.  

Výroční zprávy
Každoročně v březnu daného roku vydává naše knihovna výroční zprávu, ve které informuje o své činnosti. Na webu jsou vystaveny výroční zprávy od roku 2004.

Statistiky
Statistické výkazy jsou na webu zveřejňovány od roku 2005, obsahují kompletní data za celý kalendářní rok (výpůjčky, návštěvníci, čtenáři, akce, hospodaření) a za všechna naše oddělení a pobočky.

Hospodaření
Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů vznikla povinnost pro knihovnu jako příspěvkovou organizaci Města Valašské Meziříčí zveřejnit rozpočet na webových stránkách.

Veřejné zakázky

Knihovní řád
Knihovní řád patří mezi základní dokumenty knihovny. Definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků knihovny. Jeho součástí je ceník placených služeb a dalších poplatků. Výpůjční řád je výňatek z knihovního řádu, který podává stručné informace o pravidlech využívání knihovny včetně ceníku. Najdete zde i informace o ochraně osobních údajů. Knihovna je správcem osobních údajů svých registrovaných uživatelů, zákonných zástupců registrovaných uživatelů do 15 let a uživatelů dalších služeb knihovny. Osobní údaje, které knihovna zpracovává, jsou z právního hlediska nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služeb, kterou je přihláška do knihovny. Osobní údaje knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU)2016/679.

Všechny dokumenty jsou ve formátu pdf. Pokud nemáte nainstalován program pro prohlížení pdf souborů, můžete si jej stáhnout ze stránek firmy Adobe zdarma. Odkaz: https://get.adobe.com/cz/reader/.