dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

středa 1. dubna v 18 hodin: Kancelář veřejného ochránce práv – (Ne)rovné šance v zaměstnání. Chcete se dozvědět o možnostech jak hájit svá práva? Přijďte diskutovat s veřejnou ochránkyní práv A. Šabatovou a jejími právníky.

Obyvatelé Zlínského kraje budou mít ve středu 1. dubna možnost setkat se s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou, případně využít návštěvy i k podání podnětu proti některé z českých institucí. Je možné, že kritika poputuje i k samotné ombudsmance. Rozvířila vody naposledy tím, že podpořila Romy v tom, že jim realitní kanceláře nemohou upírat pronájem bydlení kvůli jejich etnicitě, i když si to tak přeje majitel bytu.

Čeká se hodně kontaktní program

Veřejná ochránkyně práv zamíří do Zlínského kraje v rámci osvětové kampaně „Zajímáte nás“. Jejím cílem je zvyšovat právní povědomí občanů, povzbudit je v řešení problémů a vysvětlit jim, v čem jim může ombudsman pomoci. Ochránkyně se setká s obyvateli kraje, se zástupci úřadů, navštíví domov pro osoby se zdravotním postižením a připraven je i vzdělávací program pro studenty.

„Program veřejné ochránkyně práv je koncipován jako velmi kontaktní a poprvé budou mít občané Zlínského kraje možnost se takto bezprostředně s ombudsmankou setkat a prodiskutovat své záležitosti. Vítáme tuto iniciativu, podporujeme ji a věřím, že v prostorách krajského úřadu i na jiných místech regionu občané této možnosti využijí,“ řekl ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladimír Kutý.

S dětmi se baví skrze divadlo

V dopoledních hodinách (10 – 13 hodin), se studenti Gymnázia a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín zúčastní osvětově-vzdělávacího programu pro mládež. Na veřejnou ochránkyni práv se totiž s dotazy a podněty obracejí i děti a náctiletí. Hra s divadelními prvky a workshop vtáhnout studenty do diskuze, v níž se lépe seznámí se svými právy, budou mluvit o toleranci k odlišnosti a o občanské odpovědnosti. Studenti se dozvědí, s čím a jak se mohou na ochránkyni obracet, jaká je její působnost. S právníky Kanceláře veřejného ochránce práv mohou rovnou prohovořit i některé vážné situace, do nichž se sami dostávají.

Večer diskuze s lidmi. Téma může sklouznout úplně jinam

V Městské knihovně ve Valašském Meziříčí se v 18:00 uskuteční večerní setkání ochránkyně s občany. Jeho hlavní tématem, jsou (Ne)rovné šance v zaměstnání a uvede ho hraná divadelní scénka s příběhem popisujícím potíže s diskriminací v zaměstnání. Účastníci večera mohou do příběhu zasahovat svými zkušenostmi a náměty, jak by bylo možné popisovaný problém řešit. V následné diskuzi s veřejnou ochránkyní práv a jejími právníky se pak dozví, jak by měli postupovat, jaká jsou jejich práva, kdy a jak jim může veřejný ochránce práv pomoci. Vstup na večerní setkání je volný.

 

   zajimate-nas