dnes zavřeno  

V rámci letošního Týdne knihoven vyhlašujeme městské kolo literární soutěže O poklad strýca Juráša a také se můžete zúčastnit již probíhající Literární soutěže Miroslava Kabely. O obou soutěžích přinášíme informace níže v článku.

O POKLAD STRÝCY JURÁŠA

na téma Já jsem tvůj člověk – vztah člověka a zvířete.  

Podtémata:

1. Zvíře – zachránce člověka, člověk – zachánce zvířete

2. Pohádka z říše zvířat (Králem v říši zvířat)

3. Můj zážitek se zvířetem

4. Moje oblíbené zvíře – podobám se mu v něčem?

Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro děti od 6 do 15 let. Každý účastník si může vybrat jedno z navržených témat a zpracovat je jako prózu, poezii, drama nebo komiks.  Každý soutěžící může zaslat jeden příspěvek (v próze  max. 3 strany A4, v poezii max.  3 básně, v komiksu max. 4 strany A4). Vyhlášení soutěže  2.10.2017, uzávěrka soutěže 30.11.2017. Vyhlášení vítězů městského kola proběhne 11.1.2018 ve 13 hodin.  Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy.  Titulní list je možné stáhnout zde (titulní list.doc). Příspěvky odevzdejte v elektronické podobě ve vaší knihovně nebo zasílejte na email detske@mekvalmez.cz.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ MIROSLAVA KABELY

Město Valašské Meziříčí  ve spolupráci s  Městskou knihovnou a výborem kultury  vyhlašuje 19. ročník Literární soutěže Miroslava Kabely 2017. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko  nebo student školy ve Valašském Meziříčí.  Kategorie a)  16 až 20 let Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu. Kategorie b)  13 až 15 let Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu.

Společná témata pro obě kategorie:

1)      Měním své město

2)      Má televizní show

3)      Svět bez elektřiny

4)      Pohádka bez zvířecího světa

Podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz. Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.  Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2017. Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne 13. prosince 2017 v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí.  Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.