dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Máme nesmírnou radost! V letošním ročníku soutěže o nejlepší knihovní web, jsme si nechali otestovat, jak kvalitní jsme udělali nové webové stránky (v provozu od ledna 2017). A uspěli jsme! Získali jsme nejvyšší ocenění za komunikaci, použitelnost webu, koncepci a sympatie poroty. Pozadu jsme nebyli ani v kvalitě obsahu a přístupnosti webu pro handicapované. A taky do budoucna víme, kde máme co zlepšovat. Co nás mrzí, že soutěže se zúčastňuje rok od roku méně knihoven. Gratulujeme do Bílovce a Ústí nad Orlicí. A děkujeme Tomáši Ševčíkovi, se kterým již spolupracujeme řadu let. A také poděkování patří firmě CS Cabot, která nám na pořízení nového webu přispěla sponzorským darem. 

BIBLIOWEB 2017 – z tiskové zprávy – 18. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky již osmnáctý ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Vítězem soutěže se stala Městská knihovna Ústí nad Orlicí (http://www.knihovna-uo.cz) se ziskem 238 bodů. S nepatrným odstupem se dále umístily Městská knihovna Valašské Meziříčí (http://www.mekvalmez.cz) se ziskem 236 bodů a Národní lékařská knihovna (http://www.nlk.cz) se ziskem 233,5 bodů. Cena za nejlepší bezbariérový web Handicap Friendly byla udělena webu Městské knihovny Bílovec (http://knihovna.kcbilovec.cz).

Postup hodnocení

Ve dnech 13. 3. 2017 až 26. 3. 2017 vyhodnotila odborná porota ve složení Mgr. Andrea Miranda, Ph.D. z Ústřední knihovny Univerzity Karlovy v Praze (předsedkyně poroty), Mgr. Světlana Hrabinová z knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Pavel Cimbálník z Městské knihovny v Přerově a Ing. Jan Kaňka z Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně webové stránky 17 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele provedl Mgr. Radek Pavlíček se svými kolegy.

Hodnocení proběhlo dvoukolově. Sítem 1. kola, v němž se testovalo splnění základní úrovně přístupnosti, použitelnosti a vystavení online katalogu, prošly webové stránky 16 knihoven.

Ve 2. kole bylo hodnoceno osm hlavních kritérií:
• kvalita obsahu stránek (kontrola existence a dostupnosti základních kontaktních informací, nabídky a ceník služeb, provozní doba, aktuální informace z činnosti knihovny, existence on-line katalogu),
• aktuálnost stránek (přítomnost indikátorů stáří, propagace aktuálních akcí, kontrola platnosti odkazů),
• design stránek (grafické zpracování, navigace, dostupnost nabídek, jednotnost navigačních prvků aj.),
• možnosti komunikace stránek s uživatelem (dostupnost kontaktních údajů, jazykové verze webu, online služby, kontaktní formuláře, informační maily, sociální sítě, podpora RSS apod.),
• použitelnost webu (podpora responzivního designu, srozumitelné a jednoznačné odkazy, přítomnost klíčových informací přímo na webu, jednotný a srozumitelný vzhled hypertextových odkazů a další),
• sympatie poroty (celkový dojem webové prezentace, netradiční nápady webových služeb),
• kvalita písemné koncepce webu,
• přístupnost stránek pro handicapované uživatele.