dnes zavřeno  

O poklad strýca Juráša na téma: Dobré zprávy

  • jak mi dobrá zpráva změnila den, život, všechno – jak jedna dobrá zpráva dokáže zamíchat životem
  • večerní zprávy podle mě – napiš dobrou zprávu nebo příhodu do večerního vysílání
  • záleží na úhlu pohledu – jak stejnou zprávu vidí pesimista a jak optimista
  • je více dobrých nebo špatných zpráv? – slyším, vidím, čtu spíše dobré nebo špatné zprávy

PRAVIDLA
Soutěž je určena žákům základních škol ve Valašském Meziříčí a blízkém okolí ve věku od 6 do 15 let. Každý účastník se může inspirovat hlavním tématem, nebo podtématy a zpracovat je jako prózu (povídku, pohádku, sci-fi, fejeton, stránku osobního deníku apod.), poezii, drama nebo komiks. Účastník může poslat jeden příspěvek v próze (maximálně 3 strany A4) nebo 3 básně nebo komiks (maximálně 4 strany A4). Vyhlášení soutěže 6.10.2021, uzávěrka soutěže 30.11.2022. Soutěžní práce musí být opatřeny titulní stranou se jménem a příjmením autora, třídou, věkem, celou adresou, názvem zvoleného tématu, telefonickým kontaktem a názvem školy. Titulní stranu je možné stáhnout zde: titulní list 2022/2023 [doc]. Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě (textové práce ve wordu – v pdf neposílejte!, – komiksy ve formátu jpeg) na email: detske@mekvalmez.cz, soubor pojmenujte příjmením a křestním jménem soutěžícího (např. vomackova-karla.doc), do předmětu zprávy JURÁŠ.
Slavnostní vyhlášení oblastního kola Valašské Meziříčí proběhne v úterý 24. ledna 2022 ve 13 hodin v meziříčské knihovně, oceněné práce postupují do okresního kola.

Zasláním soutěžní práce souhlasí zákonný zástupce s tím, že vítězné práce budou zveřejněny v tištěných sbornících s uvedením jména soutěžícího a školy. Stejně tak, že při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže budou pořizovány fotografie za účelem prezentace organizátora.