dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Město Valašské Meziříčí ve spolupráci s Městskou knihovnou a výborem kultury vyhlašuje 17. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE MIROSLAVA KABELY PRO ROK 2015. Soutěže se může zúčastnit každý občan města Valašské Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko nebo student školy ve Valašském Meziříčí.

Kategorie a) 16 až 20 let, volný slohový útvar na téma:
1) Facka od života
2) Kdybys mohl/a změnit jednu historickou událost, která by to byla?
3) O čem sním
4) Jak jiný by byl můj život bez mobilu, tabletu a počítače?

Rozsah 2 – 3 strany dosud nezveřejněného textu.

Kategorie b) 13 až 15 let, volný slohový útvar na téma:
1) Pohádka pro děti, které se bojí zubaře
2) Kéž bych byl/a Harry Potter… nebo jiná literární postava
3) V jaké době bych chtěl/a žít
4) Dokonalý den

Rozsah maximálně 1 strana dosud nezveřejněného textu.

Téma společné pro obě kategorie:

Můj život za dvacet let

Společné podmínky soutěže: Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz.
Upozornění: Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.
Uzávěrka soutěže je 15. listopadu 2015.
Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Vyhlášení výsledků proběhne 8. prosince 2015 v 18 hodin v čítárně Městské knihovny Valašské Meziříčí.
Autor dává souhlas se zveřejněním prací na webových stránkách města Valašské Meziříčí.