dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  
Soutěž nazvanou „Literární soutěž Miroslava Kabely pro rok 2014“ vyhlásila již po šestnácté meziříčská radnice. Literární soutěž je určena obyvatelům Valašského Meziříčí a mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a vyhlašuje se ve  dvou kategoriích. „Uzávěrka soutěže je 31. října. Výsledky literární soutěže budou vyhlášeny v prosinci v městské knihovně 9. prosince v 18 hodin v čítárně. Odměněni budou tři nejlepší v každé kategorii. V kategorii a) první částkou 2 222 Kč, druhý částkou 1 111 Kč a třetí částkou 555 Kč. V kategorii b) první částkou 999 Kč, druhý částkou 666 Kč a třetí částkou 333 Kč,“ informovala Václava Aubrechtová z odboru školství, kultury a sportu.

Autor zašle text v jednom exempláři (psáno pouze po jedné straně listu A4, 30 řádků velikost písma 12), a to buď poštou na adresu Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor školství, kultury a sportu, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, nebo osobně na podatelny městského úřadu na ulicích Soudní 1221 a Zašovská 784. Současně zašle elektronickou verzi ve formátu Word na adresu aubrechtova@muvalmez.cz. Nutno uvést jméno, příjmení, adresu, rok narození autora a školu, kterou navštěvuje.

Autoři, kteří zaměří svá díla na dané téma, budou hodnoceni ve dvou kategoriích:
a) od 16 do 20 let
Téma:
1) Tajemný příběh ze starého Meziříčí.
2) Sůl nad zlato, voda nad coca- colu.

b) od 13 do 15 let
Téma:
1)Pohádka pro neposlušné rodiče.
2)Malý detektivní příběh.

Téma společné pro obě kategorie:
Naše škola za 100 let.