dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Od letošního září nabízíme kromě tradičních besed DSC_2832pro základní školy a družiny, jako jsou besedy o významných spisovatelích a jejich dílech, také novou formu besed – lekce informačního vzdělávání uživatelů (IVU). V rámci těchto lekcí jsou žáci a studenti seznámeni s procesem vytváření, získávání, zpracování a využívání informací v osobním i studijním životě. Lekce probíhají v hlavní budově Krásenské radnice. V rámci akcí jsou seznámení s naší knihovnou, službami, které nabízíme, výpůjčním řádem a v především s on-line katalogem a vyhledáváním titulů v něm a pak na regálech. Další lekce jsou zaměřeny na porozumění článkům v médiích, kreativní myšlení a zaznamenávání informací pomocí myšlenkových map. Vše se odehrává formou otázek a odpovědí a praktických příkladů. A bavíme se u toho všichni. 🙂 S novou knihovnou a učebnou nabídneme zaDSC_2474jímavé lekce také veřejnosti!

 

Nabídka lekcí IVU pro školy na webu: http://mekvalmez.cz/nabidka-besed-exkurzi-skoly/

Fotografie z lekcí: facebook.com/mekvalmez.cz