dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

V letošním roce se naše knihovna a prvňáčci ze ZŠ Žerotínova, Salvátor a Křižná zapojí do projektu s názvem „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky, projekt vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pro zapojené děti bude jednou za měsíc v knihovně připravena beseda, scénické čtení či tvůrčí aktivity, které mají vzbudit jejich zájem o čtení. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro zúčastněné prvňáčky knížka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována  a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 je to kniha spisovatele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.