dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Z Malíčků a Malenek se stávají Všeználci aneb narozeninová oslava v knihovně…

V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života spouštíme od září 2021 klub Všeználek. Jelikož mnoho dětí vyrostlo v klubu Malíček (pro děti do tří let) a my chceme, aby se i nadále setkávaly, bude vždy jedno úterní odpoledne v měsíci patřit Všeználkům. Do klubu a na oslavu zveme všechny děti od tří do pěti let. První oslava proběhne 21. září 2021 od 16. hodiny v dětské knihovně. Slavit budeme všechny děti, které v průběhu ledna až září 2021 dovrší tří let, a ty také, pokud do klubu dorazí, dostanou od knihovny dárek. Jedinou podmínkou je, aby měly svou průkazku do knihovny. Nebude šampaňské ani dort, zakousneme se do dobré knihy, osvěžíme se vtipným příběhem, pochutnáme si na pohádce, a kdo bude mít pořád hlad, může si půjčit knížku domů.

Klub Malíček aneb do knihovny od malička

Klub Malíček je určen rodičům na rodičovské dovolené a dětem od narození do 3 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce). Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Cílem Malíčku je podpořit rozvoj verbálních schopností dětí. Zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace. Dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost. Přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou. Prohlížením, čtením, povídáním i zpíváním. A také jim poradit, jak na to.

V klubu Malíček nechybí říkanky, zpívanky a tvoření. Oddělení pro děti je během Malíčku otevřeno jen a jen pro vás a vaše „Malíčky“ a „Malenky“.

Od 1. 1. 2020 upřesňujeme pravidla fungování klubu Malíček. Program setkání bude rozdělen na dvě části – řízenou a volnou činnost. Na řízenou činnost je nutná rezervace místa.

více ke klubu Malíček se dozvíte na tomto odkazu: https://www.mekvalmez.cz/malicek/