dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Klub Malíček

Rodičům na rodičovské dovolené a dětem od narození do 4 let (předpokládáme, že ti starší už jsou ve školce) je určen klub Malíček. Probíhá vždy první čtvrtek v měsíci od 9 do 11 hodin v dětském oddělení knihovny v komunitním centru. S dětmi se můžete těšit na vzdělávací akce, neformální setkávání, povídání, čtení a hraní.

Naše knihovna díky tomuto projektu otevřela cestu do knihovny těm nejmenším. Na této cestě jim ale musí být nápomocni rodiče.

Program a termíny setkání na školní rok 2019/2020:

5.9.2019              Jak žijí oblázky (Černík)

3.10. 2019           Pavouk Čenda

7.11. 2019            Podzim

5.12. 2019           Čekání na Vánoce

2.1.2020              O řepě

6.2. 2020            Lesní školka

5.3. 2020            Balóóón

2.4. 2020            Na výletě

7.5. 2020            Moje maminka

4.6. 2020            Domek pro myšku

 

Cílem Malíčku je: podpořit rozvoj verbálních schopností dětí a zlepšit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace, dovést rodiče k pochopení významu čtenářských dovedností pro rozvoj dítěte i jeho budoucnost, tj. přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších věcí, jež mohou udělat pro své děti od nejútlejšího věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, čtením, povídáním, zpíváním). Orientovat rodiče v nabídce kvalitní literatury pro děti.