dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

V roce 2016 uplyne 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV., jedné z nejvýznamnějších osobností národních dějin. K oslavám se od března připojuje i naše knihovna. Pro školní kolektivy je připravena zábavná hodinovka o Karlu IV. Bližší informace pro školy na telefonu 571621589 nebo email sluzby@mekvalmez.cz.  A pro veřejnost chystáme velkou narozeninovou „párty“ v květnu.

 

Důležité události ze života Karla IV.

1316 – se narodil v Praze jako prvorozený syn českého krále Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny, při křtu mu bylo uděleno jméno Václav

1319 – jako Václav (později Karel) byl otcem odebrán z péče matky a uvězněn na Lokti

1319 – byl internován otcem na Křivoklátě

1322 – narodil se jeho bratr Jan Jindřich, budoucí markrabě moravský

1323 – byl povolán otcem do Paříže, přijal při biřmování jméno Karel; téhož dne se oženil s Blankou s Valois, sestrou budoucího francouzského krále Filipa VI.

1330 – jeho matka Eliška Přemyslovna zemřela ve Zbraslavském klášteře

1331 – byl povolán otcem do Itálie, otec ho jmenoval místodržícím na lucemburských panstvích v Itálii

1333 – příjezd do Prahy

1334 – byla vydána první Karlova listina jako moravského markraběte, zahájena obnova královského paláce na Pražském hradě

1334 – příjezd Blanky z Valois do Prahy, byl uzavřen druhý sňatek Karlova otce Jana s Beatricí z Bourbonu v Paříži

1335 – narození první Karlovy dcery Markéty, návrat otce Jana do Prahy – počátek konfliktů otce a syna

1339 – Karel IV. založil kolegiátní kapitulu Všech svatých na Pražském hradě

1341 – na zemském sněmu v Praze byl jmenován následníkem trůnu

1343 – volba Arnošta z Pardubic pražským biskupem

1344 – bylo pražské biskupství povýšeno na metropolitní arcibiskupství, byl položen základní kámen ke Svatovítské katedrále

1346 – Karel zvolen římským králem v Rhensu, český král Jan Lucemburský padl v bitvě u Kresčaku, Karel byl korunován na římského krále v Bonnu jako Karel IV.

1347 – proběhla Karlova a Blančina korunovace v Praze na českého krále a královnu, Karel založil kostel Panny Marie Sněžné jako součást karmelitánského kláštera, založil klášter na Slovanech (v Emauzích)

1348 – založení Nového Města pražského, vydání základních státoprávních listin a zakládací listiny pražské univerzity (studium generale) se čtyřmi fakultami, byl položen základní kámen ke hradu Karlštejnu, zemřela Karlova manželka Blanka z Valois

1349 – uzavřen sňatek s druhou manželkou Annou Falckou v Bacharachu, proběhla korunovace Karla a Anny Falcké v Cáchách za římského krále a královnu, proběhla korunovace Anny Falcké v Praze za českou královnu, Karel udělil Moravu jako léno České koruny svému bratru Janu Jindřichovi a jeho dědicům

1350 – Karel založil kostel Panny Marie a Karla Velikého s klášterem augustiniánů – kanovníků na dnešním Karlově na Novém Městě pražském

1353 – úmrtí druhé manželky Anny Falcké, svatba s třetí manželkou Annou Svídnickou , Karel byl korunován „železnou“ lombardskou královskou korunou v Miláně

1355 – císařská korunovace Karla a Anny Svídnické v Římě, svatováclavský sněm v Praze, kde byl odvolán zemský zákoník – tzv. Maiestas Carolina

1356 – byla vydána Zlatá bula Karla IV.

1357 – byla vydána zakládací listina pro kapitulu na Karlštejně

1360 – Karel nechal vybudovat zeď, později zvanou „Hladová“, posilující opevnění Menšího Města pražského a Pražského hradu

1361 – narození Karlova syna Václava na hradě v Norimberku

1362 – úmrtí manželky Anny Svídnické

1363 – svatba v Krakově se čtvrtou manželkou Alžbětou z Pomořan a Wolgastu, dvouletý Karlův syn Václav korunován v Praze za českého krále jako Václav IV., Alžběta Pomořanská byla korunována za českou královnu v Praze

1365 – Karel byl korunován v Arles na arelatského krále

1367 – byla vysvěcena kaple sv. Václava v pražské katedrále

1368 – narození syna Zikmunda v Praze

1370 – narození syna Jana (Zhořeleckého), proběhla svatba Václava IV. s první manželkou Johanou Bavorskou v Norimberku

1373 – Karel udělil Braniborsko v léno svým synům Václavovi, Zikmundovi a Janovi (Zhořeleckému) a jejich dědicům

1375 – zemřel Karlův bratr Jan Jindřich, markrabě moravský

1376 – byl Václav zvolen římským králem ve Frankfurtu nad Mohanem, Václavova korunovace římským králem v Cáchách, ustanovení o rozdělení nástupnictví mezi Karlovy syny – Václava, Zikmunda a Jana (Zhořeleckého)

1378 – zemřel v Římě papež Řehoř XI., následují spory při volbě nového papeže, které vrcholí papežským schizmatem

1378 – Karel IV. umírá kolem sedmé hodiny večerní na Pražském hradě na zápal plic ve věku šedesáti dvou a půl roku

1378 – ve dnech 11. až 15. prosince probíhají smuteční obřady. V pohřební řeči je císař Karel IV. Lucemburský poprvé nazván Otcem vlasti s odvoláním na tradiční titul římských senátorů. Je pochován v královské hrobce chrámu sv. Víta na Pražském hradě po boku svých manželek.

zdroj: www.otecvlasti.eu

Nechte-se-inspirovat-10-inspirací