dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Na začátku může být… třeba okamžitý nápad spisovatele… co tak napsat… něco pro děti….  takhle o zvířátkách… nebo možná: když pro děti, tak o dětech?

   A protože se jedná o autora, který se cítí odpovědný nejen vůči čtenářům, ale i vůči sobě, začne sám sobě práci komplikovat a přemýšlí nad ní více, než je zdrávo. Jak zachytit krásu života na Zemi, jeho pestrost a mnohotvárnost?  Svět je sice krásný a zajímavý, ale často protikladný a tvrdý, na jedné straně život v přebytku těch šťastnějších – zabezpečených, bohatých, na straně druhé chudoba a beznaděj. Vycházet spolu musí umět muži a ženy, mladí staří. Co nás odlišuje a co nás spojuje? –  máme tu rozmanitost kultur, proměnlivou tvář přírody, a také sny společné všem: touhu po střeše nad hlavou, zdraví, šťastné rodině. Lze si vůbec představit, jaká neuvěřitelná mozaika by se dala poskládat z příběhů, které se odehrávají na naší planetě v jednom jediném okamžiku?  Přichází rozhodnutí: budou to Příběhy z modré planety.

   Texty jsou uloženy v počítači. Co dál? Nabídnout je dětem, aby si je samy ilustrovaly a namalovaly, jak svět vidí ony svýma očima?

   A tak se kniha dále vyvíjí… nejdříve se s ní seznámí děti z Mateřské školy Krhová a studenti gymnázia… líbí se:

   Čtou si o osudech dětí z různých kontinentů, o malém indiánu Johnovi, brazilských tanečnicích samby, o holčičce z Afriky, která místo aby chodila do školy, musí pomáhat mamince, o afghánské  Hidi toužící jezdit na kole nebo o nebezpečných medúzách v Austrálii. A taky je tu Helenka, všichni si ji představují tady doma, ve Valašském Meziříčí.

   Jenže to je první krok, teď musí načíst a nastudovat, jak se kde žije, co si lidé oblékají, čím se baví, s čím si děti hrají, seznámit se s výtvarnými technikami, pustit se do kreslení, malby, koláží, připravit společné výtvarné dílny (jedna se konala i v  knihovně ve Valašském Meziříčí), zorganizovat výstavu. Ale hlavně! Hlavně! Sehnat peníze na vydání publikace.

   Po období dětských nemocí přichází doba zrání… a s ní grafik a typograf v jedné osobě… aby knihu učesal a vypravil do světa…

   Nafotí každou vybranou dětskou nebo studentskou práci a pixel po pixelu ji projde, aby odstranil vady vzniklé osvětlením, případně prohnutím papíru. Ořeže zvolené detaily a nastřelí představu o rozvržení stránek. Přidá do kompozice text a hledá vhodný font písma. Barvu. Musí být modrá! Světlá? Špatně.  Tmavá? Zkouší podruhé. Potřetí. Podesáté. Podvacáté. Nemá před sebou náhodou nejčtenější knihu roku? Po týdnech práce je konečně vše, jak má být, grafik si oddechne a odešle soubory do tiskárny.

   Příběhy z modré planety odpočívají v balících.  Je načase být dospělý a začít vracet všechnu dosavadní péči. Jsou připraveny potěšit své čtenáře.

Knihu Příběhy z modré planety napsala Alena Mornštajnová. Ilustrace vytvořily děti z MŠ Krhová a studenti meziříčského gymnázia (pedagogické vedení Marie Dufková a Jitka Joštová), grafickou úpravu provedla Ing. arch. Anna Dufková. Publikace vyšla za přispění obce Krhová, města Valašské Meziříčí a Spolku přátel gymnázia.

V případě zájmu o knihu se můžete obrátit na: sekretariat@gfpvm.cz  (kancelář gymnázia).

Marie Dufková, Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí

Jak se dělá kniha? Stránky CBDB.cz zveřejnily zajímavou sérií videí, prostřednictvím nichž se dozvíte, jakými všemi procesy kniha prochází. Díky těmto videím tak budete moci nahlédnout do zákulisí, které běžně není možné spatřit. Podíváte se tak například do nakladatelství, tiskárny, knihovny či knihupectví a společně si tak zmapujeme celý život knihy.