dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

V lednu 2014 probíhá v Městské knihovně ve Valašském Meziříčí výstava „Jak Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí – pomáhá“. Výstava zachycuje způsoby, kterými organizace pomáhá senVýstava Diakonieiorům a lidem se zdravotním postižením.

Prostřednictvím koláže příběhů, obrázků a doprovodných textů se můžete se seznámit se službami a projekty Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí. Expozice se tak věnuje poslání a činnostem ošetřovatelské a pečovatelské služby, osobní asistenci, podpoře samostatného bydlení a dalším službám. Velký prostor je věnován prezentaci denního stacionáře pro seniory, jehož nové prostory byly otevřeny na podzim roku 2013. Tento projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Část expozice se také zabývá sociálním podnikáním Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí: sociálním podnikem Palomino a obchůdkem Second Help.

Proč se přijít podívat na výstavu? Expozice přibližuje činnost Diakonie ČCE – střediska ve Valašském Meziříčí, jejímž posláním je pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením. Výstava tak Vám nebo Vašim blízkým může pomoci najít informace, jak řešit nepříznivou životní situaci.

Mgr. Petra Fejtková, Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí