dnes otevřeno     12 - 17 h       12 - 17 h  

Stěhování knihovny do prostor komunitního centra (KC) na ulici Nábřeží 268

Od 1. dubna 2019 bude z organizačních důvodů zrušena pobočka na ulici Zd. Fibicha – SVČ Domeček (stane se součástí knihovny v KC). Vypůjčit si zde knihy můžete do 29. března, vrátit je můžete do 13.4. v Krásenské radnici či v červnu v knihovně v KC.

Od 15. dubna 2019 budou uzavřena všechna oddělení v Krásenské radnici a oddělení pro děti na Zašovské ulici.

Od 15. dubna 2019 bude mimo provoz také bibliobox Bedřich, do něhož lze vracet vypůjčené knihy mimo otevírací dobu. Stěhuje se s námi. Doporučujeme čtenářům, aby si půjčili hodně knih, časopisů, deskových her i zvukových knih domů, aby zhruba šestitýdenní výpadek neohrozil vaši čtenářskou potřebu.  Výpůjčky nebudeme během uzavření knihovny upomínat. V DOBĚ UZAVŘENÍ KNIHOVNY Z DŮVODU STĚHOVÁNÍ SERVERU MŮŽE NASTAT PROBLÉM S PŘIHLÁŠENÍM DO ČTENÁŘSKÝCH KONT, KATALOGU A NA WEB KNIHOVNY.

Problém může být také na přelomu dubna a května s telefonním spojením (překládáme ústřednu).

Knihovna v komunitním centru na Nábřeží 268 bude otevřena veřejnosti od 1. června 2019, ostrý provoz začne 3. června.

A co stěhování znamená pro čtenáře?

Budou si muset na jaře 2019 včas vypůjčit zásoby na čtení či hraní ještě ve „staré“ knihovně, aby je potom vrátili do knihovny „nové“. Všechna oddělení knihovny budou pod jednou střechou, což ocení především čtenářské rodiny. Jednotlivá podlaží budou propojena výtahem. U budovy budou parkovací místa pro invalidy. Nechceme zaostat za trendy v moderním knihovnictví. Takže nebudou chybět půjčovny pro děti i dospělé, čítárna a větší prostor pro mladé. Odpočinková a relaxační místa nejen ke studiu, herní koutek pro nejmenší děti, stanice veřejného internetu, počítač se softwarovou lupou pro nevidomé a slabozraké. V plánu je počítačová učebna, klubový sál, který bude sloužit jako prostor pro přednáškovou činnost , besedy a dílny i jako malé artové kino…

Proč vůbec nové prostory pro knihovnu?

V Krásenské radnici jako památkové budově nejde zřídit výtah, úzké strmé schodiště dělá problém seniorům i lidem s handicapem, není zde možnost řádně zaparkovat, natož knihovnu řádně zásobovat zbožím. Oddělení pro dospělé je zaplněno knihami, chybí zde odpočinková místa, návštěvníci si nemají kam sednout. Poptávka po veřejném internetu je větší než naše nabídka počítačových stanic. Oddělení pro děti je detašované, v pronajatých prostorách, sousedí s hernou a restaurací. Chybí prostor pro mladé. Zašívárna (jak říkáme miniprostoru s fantasy a komiksovou literaturou) byť s wifi, ale s pohovkou jen pro dvě osoby, je žalostně malá. Exkurze a besedy pro školy pořádáme v době, kdy je knihovna zavřená. Akce pro veřejnost děláme po zavírací době čítárny nebo jsme nuceni čítárnu pro čtenáře k jejich nelibosti uzavřít.

Když jsem se v roce 2005 stala ředitelkou knihovny, pustila jsem se hned do řešení problému, jak získat větší prostory pro knihovnu, jak udělat knihovnu bezbariérovou a jak dostat nejlépe všechna oddělení pod jednu střechu. Vůbec jsem netušila, jaký to bude běh na dlouhou trať. Hledání vhodných prostor, počítání metrů, konzultací dispozic řešení.
V roce 2015 jsme začali pracovat na projektu umístění knihovny do budovy kina. Výzva z IROPu na vybudování Komunitního centra byla výzvou i pro nás (myšleno pro knihovníky).

Knihovna funguje komunitně již řadu let. Spolupracujeme se spoustou organizací v našem městě. Do knihovny docházejí děti z mateřských a základních škol a školních družin a studenti ze středních učilišť a škol. Pro školské kolektivy jsme v roce 2017 uspořádali na 300 vzdělávacích besed a exkurzí. Pro veřejnost pořádáme ročně přes 50 akcí v podobě amatérských výstav, besed, přednášek, školení na PC. V roce 2017 knihovnu navštívilo na 60.000 návštěvníků. Spolupracujme s Domovem seniorů, Diakonií, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR, MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Naše nabídka je opravdu pestrá, půjčujeme knihy, noviny, časopisy, regionální literaturu, audioknihy pro nevidomé, deskové hry, e-knihy, čtečky e-knih, didaktické hračky. Nabízíme řadu doplňkových služeb – kopírování, skenování, laminování, kroužkovou vazbu, obalování sešitů a knih. Pro seniory a handicapované potom donáškovou službu až do domu. A tuto kvalitní nabídku služeb chceme zachovat i v nové knihovně.

Mgr. Zdeňka Smahlová, ředitelka knihovny

O všem kolem možností našeho stěhování – do kterých prostor a jak – od roku 2005, se můžete dočíst zde.

Článek k rekonstrukci budovy kina na webu Města Valašské Meziříčí si můžete přečíst zde.

A tady je sken (jpeg) článku z březnového Zpravodaje Valašského Meziříčí: