dnes zavřeno  
Pavla Holmanová a Irena Kardi Kročilová byly oceněny v Masarykova veřejná knihovna Vsetín jako nejlepší knihovnice okresu Vsetín za rok 2022 a celý kolektiv naší knihovny jim to ze srdce přeje a moc gratuluje!! 
 
Zapálení pro práci s dětským čtenářem, vymýšlení spousty atraktivních akcí na podporu čtenářství, přijímání nových výzev, zvládání onlajnů (on-line akcí), být v práci i mimo pracovní dobu, myslet na aktivity i doma a a doma také připravovat podklady pro další akce – to jsou naše tahounky v dětském oddělení!!!
V dopoledních hodinách se věnují dětem z mateřských a základních škol, v odpoledních hodinách pak družinám, jedou v průměru každá 2 vzdělávací lekce denně a na tyto lekce máme v knihovně dlouhý pořadník.
 
V rámci Bookstartu rozjely klub Malíček, na který navazuje klub Všeználek. Dětské oddělení v jejich rukách jen vzkvétá. A taky má díky tomu velký nárůst v počtu dětských čtenářů i čtenářských rodin. 
 
Přejeme jim, ať si o prázdninách odpočinou a naberou hodně sil, protože od září je to vše čeká zas!!! 
 
foto: archiv naší knihovny a archiv MVK Vsetín (děkujeme za poskytnutí fotografií!)