dnes zavřeno  

Na konci ledna jsme postupně pasovali na 260 prvňáčků z meziříčských škol a blízkého okolí (Krhová, Choryně). Rytíři se stali, protože už zvládají celou abecedu, ví, jak se ke knížkám správně chovat, a hlavně to králi Knihoslavovi a královně Abecedě svatosvatě slíbili!