dnes zavřeno  

Od 2. října v rámci Týdne knihoven jsme zahájili na dětských odděleních Klíčování. Pro Rytíře řádu čtenářského (loňské prvňáčky, které jsme pasovali za rytíře a nyní jsou z nich žáci druhých tříd) jsme připravili popletenou pohádku a zábavné úkoly vedoucí k odhalení klíče ke knihám. V průběhu dopoledne děti prokazovaly znalost abecedy a psaly písmena vlastním tělem. Ochotně napravovaly popletenou pohádku Ivony Březinové, pomáhaly kamarádce Pavle a tetě Bětě vyluštit Sněžínkovy úkoly a v závěru odhalily, že klíčem ke knihám je dovednost čtení. Symbolický klíč, který jim tuto skutečnost bude připomínat, si odnesly s sebou do školy. Na závěr se děti setkaly s Králem Knihoslavem a Královnou Abecedou, kteří jim předali legitimaci RYTÍŘSKÉHO ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO, do které obdrží při každé návštěvě knihovny speciální razítko. Kdo z dětí není čtenářem knihovny, může se po předložení kartičky v knihovně zdarma zaregistrovat. Nejpilnější čtenáři budou mít v březnu 2018 přednostní právo přihlásit se na Noc s Andersenem. Akce, které se zúčastnilo na 200 žáků druhých tříd základních škol ve Valašském Meziříčí, si klade za cíl podpořit u dětí zájem o četbu a naučit je pravidelným návštěvám knihovny.