dnes zavřeno  

Školní rok se blíží ke konci, už i nejmladší žáci zvládají celou abecedu, a ta chvíle kdy začínají sami číst, kdy se jim otevírá svět ukrytý na stránkách knih, je ta pravá pro návštěvu knihovny. 14. a 15. května se většina meziříčských škol zapojila do projektu První rok ve škole – první krok do knihovny.

Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před krále Knihoslava a královnu Abecedu a byli slavnostně pasováni na Rytíře řádu čtenářského. Z rukou královny Abecedy obdrželi rytířský glejt, který je opravňuje zaregistrovat se bezplatně do knihovny.

Ke knihám pro děti neodmyslitelně patří také ilustrace. Pozvali jsme oblíbeného ilustrátora Adolfa Dudka, který děti seznámil s různými výtvarnými technikami a postupy. Děti se s velkou chutí učily kreslit, řešily hádanky a skvěle se bavily.