dnes otevřeno     9 - 18 h       12 - 18 h  

Jako každý rok, i letos se mohly přihlásit čtenáři z dětského oddělení, kterým je od šesti do devíti let a kteří se nebojí strávit noc plnou dobrodružství v knihovně. Tématem tohoto ročníku byly pohádkové příběhy z díla Václava Čtvrtka. Postavičky jako Manka, Rumcajs, Křemílek a Vochomůrka a mnoho dalších, které ztvárnili pracovníci knihovny, provázely děti soutěžemi a scénkami. „Nejvíce se mi líbilo, jak se Křemílkovi a Vochomůrkovi z vajíčka vylíhlo kuřátko“, říká osmiletá Miriam Kovářová, která si spolu s dalšími sedmadvaceti dětmi mohla vyzkoušet, jaké je například stopování divoké zvěře v lese Řáholci nebo lovení ryb s vodníkem Česílkem. K závěru večera došlo na psaní pamětních pohlednic rodičům i některým představitelům města Valašské Meziříčí. Před spaním mohli malí dobrodruhové slyšet ještě několik příběhů na dobrou noc.

 Noc s Andersenem je jedna z akcí, které se snaží přivést mládež zpět k četbě. Již devět let se koná také ve Valašském Meziříčí vždy k příležitosti výročí narození Hanse Christiana Andersena. Dětských čtenářů v dnešní době ubývá, tlak ze strany ostatních médií je vysoký. I přesto se najdou výjimky. Osmiletá Lucka přečetla za loňský rok dokonce osmdesát pět knih a byla vyhlášena čtenářem roku.

 Program ve všech pořadatelských městech a institucích zaštítil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ve spolupráci s firmou SKANSKA. V České republice se zapojilo 485 knihoven společně s dalšími organizacemi i v zahraničí.