dnes otevřeno     8 - 11 h       8 - 11 h  

 V pátek 28.3. se uskutečnila již tradiční Noc s Andersenem, která byla letos ve znamení pohádek Karla Čapka, proto se v podvečer setkal pan Andersen s panem Čapkem. Děti na vlastní oči viděly mnoho veselých kousků Čapkovy Dášeňky a dověděly se o něm pár informací.

Potom už pošťák Kolbaba na poště objevil dopis bez adresy. Při pátrání po adresátce prochodil nejedny boty, ocitl se s dětmi na různých místech, dorazil s nimi až do země Solimánské. Cestou potkali mnoho zajímavých i moudrých lidí – doktora a jeho pacienty: vílu, hejkala, vodníka a kouzelníka Magiáše. Při práci zastihli drvoštěpa Drnce a dokonce byli přepadeni Lotrandem a jeho věrnými loupežníky. Že museli projít loupežnickým výcvikem, to už nenapsal pan Čapek, to jsme si dovolili vymyslet sami. Adresátku Mařenku i s Frantíkem jsme objevili, dopis doručili, takže vše dobře dopadlo. Aby děti nikdy nezapomněly napsat na dopis adresu, ihned si to s poštovními skřítky vyzkoušely.

Před spaním se četly další Dášeňčiny příhody a děti to náramně bavilo.

Potom už si mohly děti spokojeně zalézt do svých spacáků a nechat si zdát krásné sny o orientální tanečnici Zubejdě, o sultánovi Solimánovi a jeho ženách, o skřítcích a panu Kolbabovi, nebo o šťastné Mařence a Frantíkovi.

A pokud jsme se moc nevyspali, tak vězte, že to byl Jakubův: „nejlepší den v životě,“ a to za tu trochu spánkového deficitu stojí.

Tak za rok opět v knihovně.

Noc s Andersenem se ve Valašském Meziříčí uskutečnila již po šesté. Akce je vyhlašována Klubem dětských knihoven SKIP na podporu četby u dětí. Děkujeme pracovnicím SVČ Domeček za vypůjčení kostýmů a za pomoc s organizací akce. ČSOP ve Valašském Meziříčí, Svazu knihovníků a informačních pracovníků, nakladatelství CPress za dárky pro děti. Mlékárně Valašské Meziříčí a Cyrilovu pekařství z Hrachovce za svačinky pro malé nocležníky.